Cách thực hiện
Sist oppdatert: 31 tháng 8 2023

Hướng dẫn thêm và thay đổi số điện thoại trong Cropty

Hãy tìm hiểu cách liên kết số điện thoại của bạn với ví điện tử Cropty hoặc thay đổi số hiện tại.

Xác nhận số điện thoại qua bot Telegram.

Verify phone in Cropty telegram bot

Hãy mở ứng dụng Telegram.

1. Vui lòng nhập tên bot "@CroptyBot" vào ô tìm kiếm và chọn nó từ kết quả tìm kiếm hoặc truy cập vào đường dẫn https://t.me/CroptyBot.

2. Trong cuộc trò chuyện với bot, nhấn nút /start.

3. Chia sẻ thông tin liên lạc của bạn với bot qua nút "Chia sẻ thông tin liên lạc" hoặc qua menu ngữ cảnh (có sẵn trên Android)."

Điện thoại mà bạn đã chia sẻ sẽ có thể liên kết với tài khoản Cropty, chỉ còn cần xác nhận trên ứng dụng Cropty.

Đăng ký tài khoản Cropty bằng số điện thoại

Nếu bạn chưa có tài khoản Cropty, hãy mở ứng dụng Cropty.

1. Hãy chọn "Đăng ký".

2. Nhấp vào đây và nhập số điện thoại mà bạn đã chia sẻ với @CroptyBot sau đó nhấn "Tiếp tục".

3. Nhập mã nhận được từ bot.

4. Xin hãy tạo mật khẩu cho tài khoản Cropty của bạn

Thêm số điện thoại vào tài khoản hiện có

Add your phone into existing Cropty account

Mở ứng dụng Cropty.

1. Vui lòng chuyển sang tab "Settings".

2. Trong phần "Bảo mật", chọn mục "Số điện thoại".

3. Vui lòng nhập số điện thoại của bạn, mà bạn đã chia sẻ với bot @CroptyBot.

4. Nhập mật khẩu và mã xác nhận, nhận được từ bot.

Hoàn tất! Số điện thoại mà bạn đã chia sẻ với @CroptyBot đã được liên kết thành công với tài khoản Cropty và có thể được sử dụng để nhận thông báo và xác nhận các hoạt động của bạn trong ứng dụng.

Các bài viết liên quan