Blogg
Senast uppdaterad: 03 oktober 2023

TomoChain och TomoSwap: En recension av framväxande innovationer inom blockkedjeteknik.

TomoChain, som först lanserades i september 2017, har påbörjat sin ambitiösa mission att bli "infrastrukturen av val för nästa generation av global öppen finans".

Blockkedjetekniken fortsätter att utvecklas, med flera projekt som syftar till att lösa olika branschutmaningar som skalbarhet, hastighet och säkerhet. Ett sådant projekt är TomoChain (TOMO), en offentlig blockkedja som är kompatibel med EVM och uppnår en unik balans mellan skalbarhet och decentralisering.

TomoChain, lanserades första gången i september 2017, har påbörjat det ambitiösa uppdraget att bli "den valda infrastrukturen för nästa generationens globala öppna finans". Projektet uppnår hög transaktionshastighet genom att utnyttja en konsensusmekanism som kallas Proof of Stake Voting (PoSV), vilket uppmuntrar token-innehavare att aktivt delta i insatsning och upprätthålla styrning av nätverket över en nätverk av 150 masternoder.

TomoChain har flera innovativa protokoll, inklusive ett dedikerat sekretessprotokoll (TomoP), en unik tokensstandard (TRC-21) och ett decentraliserat utbytesprotokoll (TomoX). Den har en nativ tillgång, TOMO, som är nödvändig för att utföra olika operationer inom nätverket. I maj 2020 nådde TomoChains marknadsvärde cirka 1,18 USDT, med en total handelsvolym på 7 487 781 dollar under 24 timmar.

Medan TOMO fungerar som huvudsaklig tillgång för att betala gasavgifter på nätverket, har den även en bredare funktion. TOMO-token finansierar utvecklingen av TomoChain och dess ekosystem, stimulerar tillväxten av TomoChain-motorn och fungerar som ett decentraliserat styrelseinstrument för nätverket.

TomoChain har också lanserat flera decentraliserade applikationer (dApps), som TomoMaster, TomoSwap, TomoPool och MaxBet. TomoSwap är speciellt en decentraliserad utbytesplattform på TomoChain, som inkorporerar Kyber-protokollet. Denna plattform fungerar som en transaktionsnivå och möjliggör sömlös omvandling och överföring av tillgångar på TomoChain mellan användare och dApps.

En av de mest karakteristiska dragen hos TomoChain är dess nätverk av masternoder med en unik belöningsmekanism. Nätverket drivs och underhålls av högst 150 masternoder, som väljs genom en omröstningsprocess via TomoMaster dAppen. Blockbelöningarna fördelas lika, oberoende av storleken på en masternodes insats, vilket garanterar rättvisa.

Dock, varje 900 block bildas en checkpoints-block som innehåller belöningar istället för transaktioner. För att hämta dessa belöningar skannar varje masternode de föregående blocken och räknar antalet signaturer, där de mer aktiva masternoderna får en större del av belöningarna.

I en värld där blockchain-projekt är många, har TomoChain skiljt sig genom att ta upp skalbarhet och upprätthålla decentralisering, en utmaning som många andra projekt kämpar med. Dessutom främjar dess unika konsensusmekanism, PoSV, både säkerhet och rättvisa, vilket gör TomoChain till en lovande blockchain-lösning.

TomoChains engagemang att skapa ett effektivt, inkluderande och transparent ekosystem är anmärkningsvärt. Dess olika decentraliserade applikationer, inklusive TomoSwap, ger användare förbättrad funktionalitet och potentiella användningsområden i den verkliga världen, vilket ytterligare etablerar TomoChain som en värdefull aktör inom den ständigt föränderliga blockkedjeindustrin.

Trots att dessa är verkligen betydande framsteg beror TomoChains långsiktiga framgång till stor del på dess förmåga att kontinuerligt vara nyskapande och anpassa sig till den snabbt föränderliga landskapet inom blockkedjeteknik. Med sin ambitiösa vision och unika erbjudanden har TomoChain en stark grund att bygga vidare på. Trots det kommer en fortsatt fokus på skalbarhet, säkerhet och användarvänliga applikationer att vara avgörande för att uppnå bredare användning och bibehålla sin konkurrenskraftiga fördel inom blockkedjeområdet.

I blockchainutrymmet har decentraliserade börsar (DEX:er) framträtt som avgörande komponenter i kryptotillgångsmarknadens struktur. Dessa plattformar erbjuder en tillitsbefriad, tillståndslös plattform där handlare kan utbyta digitala tillgångar direkt med varandra. En sådan DEX är TomoSwap, en integrerad del av TomoChain-ekosystemet.

TomoSwap är en decentraliserad utbytesplattform byggd på TomoChain-nätverket. Den använder Kyber-protokollet, som underlättar automatiserade, decentraliserade tokenbytestjänster på olika plattformar. Genom att anta detta protokoll tillhandahåller TomoSwap ett intermediärt lager som möjliggör sömlös konvertering och överföring av tillgångar mellan användare och decentraliserade applikationer (dApps) på TomoChain.

TomoSwap's kärninriktning är att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt för att genomföra tokenbyten. Genom att vara en del av TomoChain-nätverket drar det nytta av snabba transaktionshastigheter och låga avgifter och erbjuder en effektiv och kostnadseffektiv upplevelse för användare.

En av de viktigaste funktionerna hos TomoSwap är dess kompatibilitet med olika plånböcker, inklusive TomoWallet, MetaMask och TrustWallet. Detta breda utbud av stöd säkerställer en mer sömlös användarupplevelse genom att tillåta användare att direkt växla tokens från sin föredragna plånbok.

Bortom detta bidrar TomoSwap också till ekosystemet genom att agera som en bro mellan de olika komponenterna i TomoChain-nätverket. Genom att möjliggöra enkel tokenutbyte underlättar det interaktion mellan olika dApps och skapar ett sammanhållet och sammanlänkat ekosystem. Detta främjar ett mer levande och dynamiskt nätverk, eftersom tokens enkelt kan konverteras och användas över olika dApps.

I sammanfattning representerar TomoSwap en väsentlig del av TomoChain-nätverket och främjar ett mer sammankopplat och effektivt ekosystem. Den ger fördelarna med decentraliserade utbyten till TomoChain-communityt och ger en säker och enkel plattform för tokenbyten.

Användarerfarenheten på TomoSwap förbättras genom integrationen av olika krypto-plånböcker och den höga transaktionshastigheten på TomoChain-nätverket. TomoSwaps framgång och tillväxt kommer emellertid till stor del att bero på dess förmåga att konsekvent vara innovativ och upprätthålla säkerheten samtidigt som man växer och lockar till sig en större användarbas i den alltmer konkurrensutsatta DEX-marknaden.

Medan blockkedjor fortsätter att utvecklas spelar plattformar som TomoSwap en alltmer kritisk roll för att erbjuda effektiva och användarvänliga lösningar för utbyte av kryptoassets. Genom sin integration med TomoChain ger den en spännande glimt av framtidens decentraliserade finansiella tjänster.

Relaterade artiklar

1-29 juni
Cropty Sommar Airdrop
Cropty Sommar Airdrop
Få din andel av 1.000.000 NOTCOIN och 55.000.000 SHIB