Pożyczka
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2023

Czy kredyty kryptowalutowe są bezpieczne i Jakie są zagrożenia

Odkryj, czym jest pożyczanie kryptowalut, jak działa i jakie są korzyści z kredytów kryptowalutowych, dowiedz się o ryzykach pożyczek kryptowalutowych i jak je unikać.

Czym jest kredytowanie kryptowalut

Kryptowalutowe pożyczki, często określane jako pożyczki kryptowalutowe, pozwalają osobom na uzyskanie kredytów, używając swoich cyfrowych aktywów jako zabezpieczenia. Ta alternatywna forma pożyczek zyskuje na popularności ze względu na stosunkowo prostą naturę w porównaniu do tradycyjnych kredytów bankowych. Podczas gdy tradycyjne pożyczki mogą wiązać się z złożonymi ocenami zdolności kredytowej i rygorystycznymi wymaganiami, kryptowalutowe pożyczki upraszczają proces dzięki wykorzystaniu technologii blockchain i inteligentnych umów.

Przypuśćmy, że Steve posiada dwie bitcoiny i spodziewa się, że ich wartość wzrośnie. Steve wahają się sprzedać swoje bitcoiny i ryzykuje utratę potencjalnych przyszłych zysków. Platformy kredytowania kryptowalut oferują remedium na tę sytuację. Steve może zastawić swoje bitcoiny jako zabezpieczenie i otrzymać pożyczkę w stabilnych kryptowalutach. Aby uwzględnić zmienność aktywów cyfrowych, może być konieczne przeprowadzenie nadzabezpieczenia, czyli zablokowanie większej ilości bitcoina niż wartość pożyczki. Po spłaceniu pożyczki z odsetkami Steve odzyskuje swoje kryptowaluty i potencjalnie osiąga zysk, jeśli rzeczywiście wzrosła wartość bitcoina. W zasadzie kredytowanie kryptowalut oferuje sytuację "obopólnie korzystną", pozwalając wierzycielom zarabiać odsetki, a pożyczkobiorcom uzyskać dostęp do płynności bez sprzedawania wartościowych cyfrowych aktywów.

Czy pożyczki kryptowalutowe są bezpieczne?

Kryptowalutowe pożyczki, mimo pewnych ryzyk, wciąż można uznać za bezpieczne, zwłaszcza gdy się współpracuje z renomowanymi dostawcami jak Cropty Wallet. Jak każda inwestycja, kryptowalutowe pożyczki wiążą się z pewnym stopniem ryzyka, i to jest w porządku. W końcu celem jest osiągnięcie odsetek, co z natury wiąże się z ryzykiem. Kluczem jest zrozumienie tych ryzyk, ocena potencjalnych zwrotów i podjęcie przemyślanej decyzji.

Jest istotne, aby zrozumieć, że zakres ryzyka może być wpływany przez podejście do inwestowania. Aby zminimalizować potencjalne pułapki, rozważ następujące strategie:

  1. Wybierz renomowanych dostawców: Współpraca z uznaniem platformami kredytowymi może znacznie zredukować ryzyko. Dostawcy takie jak Cropty Wallet mają udokumentowaną niezawodność oraz bezpieczeństwo.
  2. Skupienie na Stablecoinach i walutach Fiat: Nawigowanie po krajobrazie kryptowalut poprzez koncentrację na stablecoinach lub walutach Fiat może zapewnić stabilność w w przeciwnym razie niestabilnym środowisku.
  3. Interes w stabilnych monetach: Otrzymanie twojego zainteresowania stabilnymi monetami lub walutą dodatkowo zabezpiecza twoje zwroty przed nagłymi wahaniami rynkowymi.

Ostatecznie, wybór między agresywną a defensywną strategią leży po twojej stronie. Dążenie do wyższych zwrotów może wiązać się z podjęciem dodatkowego ryzyka. Niemniej jednak ważne jest zauważenie, że konwencjonalne zasady ryzyka i zwrotu w tradycyjnej finansach nie zawsze mają zastosowanie w dziedzinie pożyczek kryptowalutowych.

Czy pożyczki kryptowalutowe są bezpieczne?

Rozważając tę kwestię, możesz otrzymać wyższą stopę procentową za stablecoiny, mimo zmniejszonego ryzyka, które niosą ze sobą. Na początku może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale wynika to z inherentnej zmienności obecnej w obszarze finansów kryptograficznych. W tym kontekście otrzymujesz premię za utrzymanie stabilności wśród szerokiej zmienności.

Po wpłaceniu aktywów na platformę kredytową, są one alokowane na rzecz pożyczkobiorców, którzy są zobowiązani do zabezpieczenia kredytów, często przekraczające 100%. Co ciekawe, niektóre platformy wymagają nawet wyższego stosunku zabezpieczenia wynoszącego 150%, zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Wyroznienie pojawia się, gdy porównuje się pożyczanie i dostawę w kontekście bezpieczeństwa pożyczek kryptowalutowych. Dostawa utrzymuje stałe proporcje 1:1, podczas gdy każdy aktyw pożyczony jest zabezpieczony przez zastaw pochodzący od innego pożyczkobiorcy. Oprocentowanie uzyskiwane z platformy jest znacząco równoważone przez pożyczkobiorców, którzy pokrywają swoje własne opłaty związane z zabezpieczonymi pożyczkami.

Węzeł sporny, wokół którego kręcą się platformy pożyczkowe, to zaufanie. Powierzenie swoich aktywów kryptograficznych pożyczkodawcy wymaga pewności, że będą zarządzane zgodnie z zamierzeniem, przede wszystkim w celu pożyczkowym. Jednak istnieje widmo potencjalnie szkodliwych działań platformy, które odchylają środki użytkownika na alternatywne cele. Rozważmy scenariusz, w którym firma odwraca swoje fundusze na spekulacyjne przedsięwzięcia lub podąża za pełnymi ryzyka strategiami w celu osiągnięcia wyższych zwrotów. Wyobraź sobie, jak Twoje wartości zanurzają się w niestabilnym basenie płynności, znosząc efemeryczne straty i ostatecznie rozpraszają się ze względu na nieudane wybory firmy.

Dla tych, którzy rozważają pożyczanie kryptowalut, Cropty Wallet jest przykładem godnym zaufania platformy, oferującej solidne środowisko do poruszania się w złożonej relacji między ryzykiem a nagrodami. Podobnie jak w każdej finansowej przedsięwzięciu, rozważna ocena tolerancji na ryzyko zgodna z celami strategicznymi jest niezbędna.

Korzyści z Pożyczek Kryptowalutowych

Jednym z głównych korzyści z pożyczek kryptowalutowych jest dostępność. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków, gdzie ocena kredytowa ma duży wpływ na decyzję o udzieleniu pożyczki, platformy pożyczek kryptowalutowych często nie wymagają od pożyczkobiorców przeprowadzenia oceny kredytowej. Ta włączność korzysta osobom o ograniczonej historii finansowej, tym bez konta bankowego oraz samozatrudnionym pracownikom o zmiennych dochodach.

Elastyczność to kolejna kluczowa korzyść z kredytów kryptowalutowych. Podczas gdy tradycyjne pożyczki mogą być przetwarzane przez wiele dni, kredyty kryptowalutowe mogą być niemal natychmiastowe, dzięki efektywności technologii blockchain. Pożyczkobiorcy mogą również dostosować warunki kredytu do swoich indywidualnych potrzeb, dzięki czemu proces pożyczania staje się bardziej dopasowany do indywidualnych okoliczności.

Ponadto, platformy pożyczkowe kryptowalut umożliwiają użytkownikom zmienność swoich aktywów bez wywoływania zdarzeń podlegających opodatkowaniu, takich jak sprzedaż aktywów cyfrowych. Te platformy pozwalają pożyczkobiorcom na swobodne przełączanie się między różnymi kryptowalutami i stabilnymi coinami, zapewniając wszechstronne doświadczenie w pożyczaniu.

Zcentralizowane i zdecentralizowane platformy pożyczkowe oferują różne podejścia. Centralizowane platformy, choć wymagają więcej formalności, zapewniają kontrolowane środowisko z obsługą klienta. Z drugiej strony, zdecentralizowane platformy pożyczkowe funkcjonują za pośrednictwem kodu i smart kontraktów, eliminując pośredników i zapewniając bardziej przejrzysty proces. Jednakże, stopy procentowe na platformach zdecentralizowanych mogą nie pasować do tych na platformach zcentralizowanych.

Obie centralizowane i zdecentralizowane platformy pożyczek kryptowalutowych wciąż się rozwijają, oferując ekscytujące możliwości wzrostu i innowacji w branży usług finansowych. W miarę rozwoju tej przestrzeni, pożyczki kryptowalutowe mają potencjał do rewolucjonizowania praktyk pożyczania i udzielania pożyczek.

Korzyści z Pożyczek Kryptowalutowych

Jak działa pożyczanie kryptowalut? Wyjaśnienie DeFi.

Dzisiaj zagłębimy się w mechanikę pożyczek i pożyczek zdecentralizowanych finansów (DeFi). Najpierw ustalmy, czym jest DeFi. DeFi oznacza zdecentralizowane finanse, rewolucyjne podejście do transakcji finansowych, które omija tradycyjne banki i instytucje. Zamiast tego, transakcje DeFi odbywają się na blockchainie - zdecentralizowanej sieci dostępnej dla wszystkich. Jak zatem działa pożyczanie i pożyczanie w DeFi? Wyobraź sobie to jako dwustronny proces obejmujący pożyczkodawców i pożyczkobiorców ułatwiany przez inteligentne kontrakty przechowywane na blockchainie.

Umowy inteligentne służą jako cyfrowe porozumienia określające warunki pożyczki: kwotę pożyczki, stopę procentową i harmonogram spłaty. Po utworzeniu te umowy są niezmienne, co zapewnia przejrzystość i wzajemne zrozumienie między stronami. Dla udziału w pożyczkach lub pożyczaniu w ramach DeFi, możesz zwrócić się do platform pożyczkowych DeFi. Te platformy łączą pożyczkodawców i pożyczkobiorców, usprawniając proces pożyczki. Aave, MakerDAO, Compound i Dharma to niektóre wiodące platformy pożyczkowe DeFi.

Jednakże, zanim się wgłębisz, zapoznaj się kilka ważnych koncepcji związanych z DeFi. Jednym z tych pojęć jest współczynnik wartości kredytu (LTV - Loan-to-Value ratio). LTV określa proporcję kwoty kredytu do wartości zgromadzonego zabezpieczenia. Na przykład, jeśli pożyczysz 100 dolarów, zabezpieczając to 200 dolarową sumą Ethereum, Twoje LTV wyniesie około 50%. Monitorowanie wartości Twojego zabezpieczenia jest kluczowe; jeśli znacznie spadnie, Twoja pożyczka może stać się nieodpowiednio zabezpieczona, co może skutkować wnioskiem pożyczkodawcy o dostarczenie dodatkowego zabezpieczenia lub nawet likwidacją Twojej pozycji.

Wysokie wskaźniki LTV wiążą się z większym ryzykiem dla kredytodawców, co prowadzi do wyższych stóp procentowych. Z kolei pożyczkobiorcy wybierają niższe wskaźniki LTV, aby zabezpieczyć niższe stopy procentowe. Pomimo potencjalnego ryzyka w przypadku likwidacji, pożyczki o wysokim wskaźniku LTV oferują dźwignię finansową - czyli możliwość pożyczenia większej kwoty niż w przypadku niskiego wskaźnika LTV - aby zwiększyć potencjalne zyski lub zakupy. Jednak pamiętaj, że dźwignia finansowa wiąże się z większym ryzykiem, dlatego używaj jej ostrożnie.

Kolejnym kluczowym terminem jest Roczna Stopa Oprocentowania (APR), oznaczająca roczne odsetki od kredytu. RRSO uwzględnia kapitalizację, co sprawia, że jest ono zwykle wyższe niż nominalna stopa procentowa. Ważne jest uwzględnienie RRSO przy ocenie opcji kredytowych.

Dlaczego nie sprzedajesz po prostu kryptowalut?" możesz się zastanawiać. Niektórzy preferują trzymanie swoich kryptowalut dla przyszłego wzrostu cen. Sprzedaż wywołuje także zdarzenia podlegające opodatkowaniu, w przeciwieństwie do wzięcia pożyczki. W takich przypadkach pożyczki umożliwiają dostęp do gotówki bez pozbywania się aktywów kryptowalutowych.

Pożyczkodawcy z kolei otrzymują odsetki za udzielanie pożyczek i zabezpieczają te pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca niewypłaca pożyczki, pożyczkodawcy mogą zlikwidować zabezpieczenie w celu odzyskania strat. Ta symbiotyczna relacja sprzyja dynamicznemu ekosystemowi DeFi.

Najbezpieczniejszy sposób korzystania z kredytów kryptowalutowych

Badanie dziedziny pożyczek kryptograficznych w najbezpieczniejszy sposób sprowadza się do dwóch podstawowych dróg: pożyczek w celu generowania pasywnych dochodów oraz pożyczek na cel, z którymi wiążą się różne zalety, przy jednoczesnym priorytecie bezpieczeństwa.

Pożyczki na pasywny dochód (także znane jako oszczędzanie)

Dla tych, którzy szukają niskiego ryzyka w celu zarabiania pasywnego dochodu z ich kryptowalut, droga do kont oszczędnościowych związanych z kryptowalutami wydaje się być wiarygodną opcją. Polega to na wpłaceniu Twoich kryptowalut na konto oszczędnościowe oferowane przez różne platformy. Oto jak to działa: platforma pożycza Twoje aktywa innym osobom i wynagradza Cię odsetkami od Twojej wpłaty. Stawka procentowa jest wpływana przez wiele czynników, obejmujących model operacyjny platformy pożyczkowej, aktualne warunki rynkowe i konkretną kryptowalutę, którą wpłacasz.

Konta oszczędnościowe kryptowalut są powszechnie udostępniane przez giełdy zdecentralizowane, platformy pożyczkowe lub specjalistyczne platformy skoncentrowane na kryptowalutach. Zasadnicze różnice polegają na dostarczaniu przyjaznych użytkownikowi interfejsów, narzędzi do zarządzania kontem oraz płynnym przesyłaniu środków do i z konta. Korzystając z tych platform, można znacznie zmniejszyć różnorodne ryzyka związane z innymi formami pożyczek kryptowalutowych.

Weźmy na przykład konta Cropty USDT Growth. One ukazują transparentne struktury opłat i potencjał zgromadzenia do 9% APY, prezentując bezpieczne narzędzie do wzrostu Twoich aktywów.

Wypożyczanie na pożyczki (znane również jako Pożyczanie)

Jeśli zdecydujesz się użyć swoich kryptowalut jako zabezpieczenia dla kredytu, roztropność nakazuje wybór uznanych platform, znanych ze swojej przejrzystości, solidnego zdrowia finansowego i skutecznego zarządzania funduszami. W tym kontekście platformy poddające się atestacjom Proof-of-Reserves stanowią złoty standard pod względem przejrzystości i niezawodności. Te atestacje, przeprowadzane przez bezstronnych biegłych rewidentów, stanowią świadectwo wiarygodności platformy.

Poruszanie się po sferze pożyczek kryptowalutowych bezpiecznie zależy od twojego podejścia. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany zarabianiem pasywnego dochodu czy eksploracją pożyczek, nacisk należy położyć na współpracę z renomowanymi platformami, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo i transparentność. W środowisku, które stale dojrzewa, decyzje oparte na wiedzy i należytej staranności są twoim najlepszym sojusznikiem.

Powiązane artykuły