Pożyczka
Ostatnia aktualizacja: 08 sierpnia 2023

Czy są możliwe kredyty kryptograficzne bez zabezpieczenia?

Odkryj, czym jest pożyczanie kryptowalut i dlaczego mogłbyś chcieć z tego korzystać. Dowiedz się o pożyczkach kryptowalut bez zabezpieczenia, w tym o szybkich pożyczkach.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy możesz wziąć pożyczkę korzystając z kryptowalut? Odpowiedź brzmi TAK! Tak jak w przypadku tradycyjnych pożyczek, pożyczki kryptowalutowe mogą być używane w nagłych sytuacjach osobistych, do kapitału na biznes oraz do zarabiania odsetek. Co więcej, możesz nawet pożyczać swoje kryptowaluty innym osobom. W tym filmie omówimy, jak działają pożyczki kryptowalutowe, jakie mają korzyści i czy można je uzyskać bez zabezpieczenia. Ale najpierw zrozummy, dlaczego możesz potrzebować pożyczki kryptowalutowej.

Korzyści z Pożyczek Kryptowalutowych

4 powody, dla których warto zainteresować się pożyczkami kryptowalutowymi:

  1. Nieopodatkowana płynność finansowa: Dla inwestorów, którzy wolą trzymać swoje kryptowaluty, uzyskiwanie pożyczek na podstawie ich zabezpieczenia pozwala im otrzymać walutę gotówkową bez wywoływania opodatkowanych zysków.
  2. Handel arbitrażowy: Pożyczki kryptowalutowe umożliwiają użytkownikom użyczenie aktywów z jednej platformy i udostępnienie ich na innej, maksymalizując potencjalne zyski za pomocą różnic w cenach.
  3. Handel marżowy: Pożyczanie kryptowalut i używanie ich jako zabezpieczenia, aby kupować dodatkowe aktywa, może zwiększyć zyski bez konieczności polegania na giełdach centralizowanych.
  4. Flash Loans: Flash loans są unikalną formą pożyczek bez zabezpieczeń, w których pożyczkobiorcy pożyczają kryptowaluty, wykonują inne operacje i spłacają pożyczkę w ramach tej samej transakcji, często używane do arbitrażowego handlu i zwiększonej płynności.

The Beauty of Crypto Loans: Jednym z istotnych korzyści kredytów kryptograficznych jest to, że nie wymagają one sprawdzania zdolności kredytowej jak tradycyjne kredyty bankowe. Zamiast tego, używasz swoich aktywów kryptograficznych jako zabezpieczenia, co umożliwia szybsze czasy zatwierdzenia i zachowanie pełnej własności twojej kryptowaluty. Jednak kredyty kryptograficzne bez zabezpieczenia zazwyczaj pozbawione są tej korzyści i są podobne do tradycyjnych kredytów bankowych. Z drugiej strony, monitorowanie wskaźnika zabezpieczenia jest kluczowe, ponieważ spadek poniżej wymaganego wskaźnika stawia twoje aktywa w ryzyku likwidacji.

Różne typy pożyczek kryptowalutowych

Kredyty kryptowalutowe można sklasyfikować jako kredyty CeFi (Centralizowane Finanse) i kredyty DeFi (Finanse Zdecentralizowane).

CeFi Pożyczki: Oferowane przez zcentralizowane podmioty, takie jak Nexo, Binance lub FTX, pożyczki CeFi wymagają zabezpieczenia w postaci kryptowalut i udzielają pożyczek gotówkowych. Jednak wiążą się one z ryzykiem kontrahenta i niewypłacalności.

Kredyty w DeFi: Działaj na aplikacjach finansowych opartych na blockchainie, eliminując konieczność zaufania do scentralizowanych podmiotów. Smart kontrakty automatyzują transakcje, a użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad swoimi środkami. Kredyty w DeFi, choć oferują większą elastyczność, mogą być narażone na ryzyko związane z podatnością smart kontraktów i zdarzeniami likwidacyjnymi.

Zarówno pożyczki w modelu CeFi, jak i DeFi wiążą się z ryzykiem. Platformy CeFi mogą napotkać niewypłacalność, co prowadzić może do utraty zdeponowanej kryptowaluty. Pożyczki w modelu DeFi mogą być podatne na wykorzystanie błędów w umowach inteligentnych oraz likwidację z powodu zmienności rynku. Ważne jest świadome podejście do tych ryzyk oraz przeprowadzenie gruntownych badań przed zaangażowaniem się w pożyczki kryptowalutowe.

Czym jest zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytowe, zwłaszcza w kontekście DeFi (Decentralized Finance) i pożyczek kryptowalutowych, odnosi się do procesu, w którym kredytobiorca zabezpiecza aktywo jako zabezpieczenie lub ubezpieczenie mające pokryć pożyczkę, którą wnosi. Działa jako gwarancja dla pożyczkodawcy, że w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaci pożyczki, będzie mógł odzyskać swoje kapitały. W tradycyjnych systemach finansowych, zabezpieczenie kredytowe jest powszechnie stosowane w różnych sytuacjach związanych z pożyczkami. Na przykład, gdy ktoś chce kupić nieruchomość, ale nie posiada pełnych środków, może zaciągnąć kredyt hipoteczny. W tym przypadku pożyczkodawca wymaga, aby nabywana nieruchomość służyła jako zabezpieczenie. Pożyczkodawca udziela kredytu hipotecznego, a jeśli kredytobiorca nie spłaca pożyczki, pożyczkodawca może przejąć nieruchomość w celu odzyskania kwoty pożyczki.

W DeFi i pożyczkach kryptograficznych koncepcja zabezpieczania jest podobna, ale wiąże się z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, takich jak kryptowaluty, jako zabezpieczenia. Kiedy ktoś chce pożyczyć aktywa kryptograficzne, musi dostarczyć określoną ilość zabezpieczenia, zazwyczaj w postaci innych kryptowalut, aby zabezpieczyć pożyczkę. Wielkość wymaganego zabezpieczenia jest określana przez zasady platformy pożyczkowej i często jest przedstawiana jako wskaźnik zabezpieczenia. Na przykład, jeśli protokół pożyczkowy ma współczynnik zabezpieczenia równy 200%, oznacza to, że na każde warte 100 USD pożyczone aktywa kryptograficzne pożyczkobiorca musi dostarczyć zabezpieczenie o wartości 200 USD. Nadmierne zabezpieczanie jest stosowane w celu zmniejszenia ryzyka spadku wartości zabezpieczenia poniżej wymaganego progu z powodu fluktuacji rynkowych. Jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej wymaganego współczynnika zabezpieczenia ustanowionego przez protokół, zabezpieczenie pożyczkobiorcy może być zagrożone likwidacją. Likwidacja polega na sprzedaży zabezpieczenia pożyczkobiorcy na otwartym rynku w celu odzyskania nieuregulowanej kwoty pożyczki i uniknięcia strat dla innych wierzycieli na platformie. Aby uniknąć likwidacji, pożyczkobiorcy mogą dodać więcej zabezpieczeń w celu utrzymania bezpiecznego wskaźnika zabezpieczenia. Wiele platform pożyczkowych korzysta z wysokich wskaźników zabezpieczenia (np. 750%), aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapobiec powszechnej likwidacji w przypadku poważnych załamań na rynku lub zmienności cen.

Pożyczki kryptowalutowe bez zabezpieczenia

Kryptowaluty Pożyczki bez zabezpieczenia Na świecie kryptowalut istnieje kilka platform, które oferują pożyczki bez konieczności zabezpieczenia. Jednak ważne jest zrozumienie, jak działają te pożyczki i jakie za tym idą ryzyka. W przeciwieństwie do tradycyjnych pożyczek bankowych, które często wymagają dobrej punktacji kredytowej, pożyczki kryptowalutowe bez zabezpieczenia pozwalają pożyczkobiorcom uzyskać środki bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek aktywów jako zabezpieczenia. Zamiast tego, platformy te mogą ocenić pożyczkobiorców na podstawie ich danych osobowych i przypisanego im wskaźnika kredytowego, aby określić limit pożyczki. Proces ten zazwyczaj polega na podaniu przez pożyczkobiorców danych osobowych, takich jak imię, adres, status zatrudnienia, a być może innych informacji finansowych. Platforma pożyczkowa wykorzystuje te informacje, wraz z innymi czynnikami, do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i przypisania mu wskaźnika kredytowego. Wskaźnik kredytowy pomaga określić maksymalną kwotę, jaką pożyczkobiorca może pożyczyć bez zabezpieczenia.

Ważne jest zauważyć, że pożyczki bez zabezpieczenia mogą być bardziej ryzykowne dla pożyczkodawców, ponieważ nie mają żadnego majątku do przejęcia w przypadku niewypłacalności. Aby zminimalizować to ryzyko, te platformy mogą mieć wyższe oprocentowanie lub nakładać bardziej restrykcyjne warunki na pożyczkobiorców z niższymi punktacjami kredytowymi. Choć pożyczki bez zabezpieczeń mogą być atrakcyjne dla tych, którzy nie chcą ryzykować swoich aktywów kryptograficznych, należy zachować ostrożność. Niektóre platformy, które twierdzą, że oferują pożyczki bez zabezpieczeń, mogą być oszustwem lub próbą kradzieży danych osobowych lub aktywów kryptograficznych. Dlatego ważne jest przeprowadzenie badań i wybranie renomowanych platform, które mają doświadczenie w udzielaniu legalnych pożyczek.

Pozyczki Flash jako pozyczki bez zabezpieczenia

Fleszowy kredyt to wyjątkowy rodzaj pożyczki kryptowalutowej, który umożliwia pożyczkobiorcom dostęp do znacznych ilości kryptowalut bez potrzeby zabezpieczenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych pożyczek, fleszowe pożyczki nie wymagają od pożyczkobiorców udostępnienia jakichkolwiek aktywów jako zabezpieczenia. Zamiast tego, pożyczkobiorcy używają inteligentnych kontraktów, aby utworzyć pożyczkę w kryptowalutach, co pozwala im pożyczać duże sumy przez krótki okres czasu, zwykle trwający tylko kilka sekund.

„Pułapka związana z szybkimi pożyczkami polega na tym, że muszą one zostać spłacone w ramach tej samej transakcji, w której zostały zaciągnięte. Oznacza to, że pożyczkobiorcy muszą wykorzystać pożyczone środki w celu generowania wystarczającej ilości zysków, aby pokryć kwotę pożyczki oraz wszelkie opłaty związane z szybką pożyczką.”

Istnieją trzy główne cele dla pożyczek flash:

  1. Arbitraż Transakcyjny: Flash loany pozwalają traderom skorzystać z różnic cenowych między różnymi giełdami kryptowalut. Traderzy mogą pożyczyć dużą sumę pieniędzy, przeprowadzić szereg szybkich transakcji w celu osiągnięcia zysku z różnic cenowych, a następnie spłacić pożyczkę, zachowując zyski uzyskane podczas tego procesu.
  2. Collateral Swap: Pożyczki na krótki okres czasu umożliwiają dogodny sposób dla pożyczkobiorców na wymianę zabezpieczenia, bez konieczności przechodzenia przez wiele etapów. Zamiast spłacania pożyczki, wypłacania pierwotnego zabezpieczenia, a następnie wpłacania nowego zabezpieczenia, pożyczka na krótki okres czasu może być wykorzystana do wykonania wszystkich tych czynności w jednej transakcji.
  3. Samopłacenie: Kredytobiorcy posiadający zablokowane zabezpieczenie na platformach udzielających pożyczek mogą użyć kredytów błyskawicznych do samopłacenia swoich pozycji. Poprzez pożyczenie środków w kredycie błyskawicznym, kredytobiorcy mogą spłacić swoje zaległe pożyczki, uwolnić zablokowane zabezpieczenie i natychmiast je wycofać z platformy.

Podsumowanie myśli

Obie formy pożyczek kryptowalutowych, CeFi i DeFi, pełnią ważną rolę na rynku pożyczek kryptowalutowych. Pożyczki CeFi są prostsze dla początkujących, ale użytkownicy podlegają stawkom określanym przez platformę. Pożyczki DeFi oferują większą kontrolę, ale mogą narażać użytkowników na podatność na luki w smart contractach. Niezależnie od wybranej formy pożyczki, ważne jest ostrożne podejście do pożyczek kryptowalutowych, przeprowadzenie odpowiednich badań i skonsultowanie się z ekspertami finansowymi w razie potrzeby.

Powiązane artykuły