Lån
Senast uppdaterad: 08 augusti 2023

Är krypto-lån utan säkerhet möjligt

Upptäck vad krypto-lån är och varför du kanske vill använda det och lära dig om krypto-lån utan säkerhet, inklusive snabblån

Har du någonsin undrat om du kan ta upp ett lån med din kryptovaluta? Svaret är JA! Precis som traditionella lån kan kryptolån användas för personliga akuta fall, affärskapital och för att tjäna ränta. Dessutom kan du till och med låna ut din kryptovaluta till andra. I den här videon kommer vi att utforska hur kryptolån fungerar, deras fördelar och om de kan erhållas utan säkerhet. Men först, låt oss förstå varför du kanske behöver ett kryptolån.

Fördelar med krypto-lån

4 Skäl att ta upp Crypto Lån:

  1. Skattefri likviditet: För investerare som föredrar att behålla sina krypto tillgångar, möjliggör att ta lån med sin säkerhet att få fiat-valuta utan att utlösa skattepliktig vinst.
  2. Arbitrage Trading: Kryptolån möjliggör för användare att låna en tillgång från en plattform och låna ut den på en annan, vilket maximerar potentiella intäkter genom prisavvikelser.
  3. Marginalhandel: Att låna kryptovaluta och använda den som säkerhet för att köpa ytterligare tillgångar kan förstärka vinster utan att förlita sig på centraliserade börser.
  4. Flash-lån: Flash-lån är en unik form av oreserverad utlåning där låntagare lånar krypto, utför andra operationer och betalar tillbaka lånet inom samma transaktion, ofta används för arbitragehandel och ökad likviditet.

Skönheten med kryptolån: En av de betydande fördelarna med kryptolån är att de inte kräver en kreditkontroll som traditionella banklån. Istället använder du dina kryptoassets som säkerhet, vilket möjliggör snabbare godkännandetider och behåller full ägande av dina kryptovalutor. Dock saknar vanliga kryptolån utan säkerhet denna fördel och liknar traditionella banklån. Å andra sidan är det viktigt att övervaka säkerhetsgraden, eftersom att sjunka under den nödvändiga graden kan sätta dina tillgångar i risk för likvidation.

Olika typer av krypto lån

Krypto lån kan kategoriseras som CeFi (Centralized Finance) lån och DeFi (Decentralized Finance) lån.

CeFi-lån: Erbjuds av centraliserade entiteter som Nexo, Binance eller FTX. CeFi-lån kräver kryptovalutor som säkerhet och ger fiat-lån. De innebär dock partrisker och insolvensrisker.

DeFi-lån: Utför transaktioner med blockchain-baserade finansiella applikationer och eliminerar behovet av förtroende för centraliserade enheter. Smarta kontrakt automatiserar transaktioner och användarna behåller full kontroll över sina medel. DeFi-lån, som erbjuder ökad flexibilitet, kan vara föremål för risker på grund av sårbarheter i smarta kontrakt och likvideringsevenemang.

Både CeFi och DeFi-lån innebär risker. CeFi-plattformar kan möta insolvens, vilket kan leda till förlust av insatt kryptovaluta. DeFi-lån kan vara sårbara för smart kontraktsfusk och likvidation på grund av marknadsinstabilitet. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och genomföra noggrann forskning innan man engagerar sig i kryptoutlåning.

Vad är Collateralisering

Collateralisering, särskilt i sammanhanget med DeFi (Decentralized Finance) och kryptoutlåning, syftar på processen där en låntagare pantsätter en tillgång som säkerhet eller försäkring för att täcka det lån de begär. Det fungerar som en garanti för långivaren att de kan återfå sitt kapital om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. I traditionella finansiella system förekommer collateralisering ofta vid olika lånesituationer. Till exempel, när någon vill köpa en fastighet men saknar hela beloppet kan de ta ett bolån. I detta fall kräver långivaren att fastigheten som köps agerar som säkerhet. Långivaren beviljar bolånet, och om låntagaren inte kan betala tillbaka pengarna kan långivaren ta över fastigheten för att återfå lånebeloppet.

I DeFi och kryptoutlåning är konceptet med kollateralisering liknande men innefattar digitala tillgångar, såsom kryptovalutor, som används som kollateral. När någon vill låna kryptovalutor måste de tillhandahålla en viss mängd kollateral, vanligtvis i form av andra kryptovalutor, för att säkerställa lånet. Den nödvändiga mängden kollateral bestäms av utlåningsplattformens regler och representeras ofta som en kollateraliseringsgrad. Till exempel, om en utlåningsprotokoll har en kollateraliseringsgrad på 200%, innebär det att för varje 100 USD i kryptovalutor som lånas ut måste låntagaren tillhandahålla 200 USD i kollateral. Denna överkollateralisering görs för att minska risken för att kollateralens värde faller under den nödvändiga tröskelvärdet på grund av marknadsfluktuationer. Om kollateralens värde faller under den nödvändiga kollateraliseringsgraden som satts av protokollet kan låntagarens kollateral riskera att säljas av för att återställa det utestående lånebeloppet och undvika förluster för andra långivare på plattformen. För att undvika detta kan låntagare lägga till mer kollateral för att bibehålla en säker kollateraliseringsgrad. Många utlåningsplattformar använder höga kollateraliseringsgrader (t.ex. 750%) för att tillhandahålla en extra säkerhetsnivå och förhindra omfattande kollaps vid betydande marknadsnedgångar eller prisvolatilitet.

Krypto lån utan säkerhet

Krypto Lån utan säkerhet I världen av kryptolån finns det vissa plattformar som erbjuder lån utan att kräva säkerhet. Det är emellertid viktigt att förstå hur dessa lån fungerar och vilka risker som är involverade. Till skillnad från traditionella banklån, som ofta kräver en god kreditvärdighet, tillåter kryptolån utan säkerhet låntagare att få tillgång till medel utan att lämna några tillgångar som säkerhet. Istället kan dessa plattformar utvärdera låntagare baserat på deras personuppgifter och tilldela en kreditvärdighet för att bestämma lånegränsen. Processen innebär vanligtvis att låntagare lämnar personuppgifter som namn, adress, anställningsstatus och eventuellt annan ekonomisk information. Utlåningsplattformen använder denna information, tillsammans med andra faktorer, för att bedöma låntagarens kreditvärdighet och tilldela en kreditvärdighet. Kreditvärdigheten hjälper till att bestämma det maximala belopp som låntagaren kan låna utan säkerhet.

Det är viktigt att notera att lån utan säkerhet kan vara riskablare för långivare eftersom de inte har någon tillgång att beslagta vid utebliven betalning. För att minska denna risk kan dessa plattformar ha högre räntor eller införa strängare villkor för låntagare med lägre kreditvärdering. Även om lån utan säkerhet kan verka lockande för dem som inte vill riskera sina krypto-tillgångar, bör man vara försiktig. Vissa plattformar som påstår sig erbjuda lån utan säkerhet kan vara bedrägliga eller bedrägerier som vill stjäla personlig information eller krypto-tillgångar. Därför är det viktigt att forska och välja pålitliga plattformar med en historik av legitimt låneerbjudande.

Blixtlån som lån utan säkerhet

En "flash" lån är en unik typ av krypto lån som gör det möjligt för låntagare att få tillgång till stora mängder kryptovaluta utan att behöva ställa någon säkerhet. Till skillnad från traditionella lån kräver inte "flash" lån att låntagarna tillhandahåller några tillgångar som säkerhet. Istället använder låntagarna smarta kontrakt för att skapa ett lån i kryptovaluta, vilket möjliggör att de kan låna stora belopp under en kort tidsperiod, vanligtvis bara några sekunder.

Fångsten med flashlån är att de måste återbetalas i samma transaktion som de lånades. Detta innebär att låntagare måste använda de lånade medlen för ett specifikt syfte som genererar tillräckligt med vinst för att täcka lånebeloppet och eventuella avgifter för flashlånet.

Det finns tre huvudsakliga syften med flashlån:

  1. Trading Arbitrage: Flash-lån gör det möjligt för handlare att dra nytta av prisskillnader mellan olika kryptobörser. Handlare kan låna stora summor pengar, genomföra en serie snabba affärer för att tjäna på prisavvikelser och sedan återbetala lånet, vilket innebär att de behåller vinsterna som gjordes under processen.
  2. Collateral Swap: Flash-lån erbjuder ett bekvämt sätt för låntagare att byta ut sin säkerhet utan att behöva gå igenom flera steg. Istället för att återbetala ett lån, ta ut den ursprungliga säkerheten och sedan sätta in ny säkerhet kan ett flash-lån användas för att utföra alla dessa åtgärder i en enda transaktion.
  3. Självlikvidation: Låntagare med låst säkerhet i utlåningsplattformar kan använda sig av blixtlån för att självlikvidera sina positioner. Genom att låna medel i ett blixtlån kan låntagare betala tillbaka sina utestående lån, frigöra sin låsta säkerhet och sedan omedelbart dra tillbaka den från plattformen.

Avslutande Tankar

Både CeFi- och DeFi-krypto-lån spelar en viktig roll på marknaden för krypto-lån. CeFi-lån är mer raka på sak för nykomlingar, men användarna är föremål för plattformens räntesats. DeFi-lån ger mer kontroll men kan utsätta användarna för smarta kontraktsårbarheter. Oavsett vilken låntyp du väljer är det viktigt att närma sig krypto-lån med försiktighet, göra ordentlig research och konsultera finansexperter vid behov.

Relaterade artiklar

1-29 juni
Cropty Sommar Airdrop
Cropty Sommar Airdrop
Få din andel av 1.000.000 NOTCOIN och 55.000.000 SHIB