Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Cosmos

Cosmos lån.
Belåna ATOM.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Cosmos?

Vad är Cosmos?
Vad är Cosmos?

Cosmos är ett nätverk av suveräna blockkedjor som kommunicerar via IBC, en interoperabilitetsprotokoll som modellerats efter TCP/IP och som används för säker data- och värdeöverföring. Cosmos Hub, också känt som "Gaia", är en bevis på insatskedja med en inbyggd token, ATOM, som fungerar som en hub för IBC-paketrouting mellan blockkedjor inom Cosmos nätverket. Cosmos Hub, liksom majoriteten av blockkedjor i Cosmos nätverk, säkras av Byzantine Fault-Tolerant (BFT) Proof-of-Stake-consensusalgoritmen, Tendermint.

Hur fungerar lån som stöds av ATOM?

Hur fungerar lån som stöds av ATOM?

Crypto-finansiering erbjuder ett bekvämt sätt för både låntagare och långivare. Låntagare kan beviljas krediter i form av USDT genom att använda sina kryptoassets som säkerhet, utan att avstå äganderätten till dessa tillgångar. Detta eliminerar behovet av kreditvärderingar och omfattande dokumentation, vilket gör operationerna snabba och kostnadseffektiva.

Leverantörer kan placera sina kryptoassets, till exempel Cosmos (ATOM), på ett specialkonto som underlättas av Croptys plattform. Förvararen övervakar interaktionen mellan långivare och låntagare och garanterar därmed en säker genomförande. De fungerar som en pålitlig mellanhand och säkerställer att båda parters intressen skyddas.

Detta gynnar låntagare genom att de får snabb tillgång till kapital utan att behöva sälja sina kryptoassets. Detta är särskilt fördelaktigt vid oregelbundna marknadssvängningar, eftersom de kan undvika potentiella förluster. Finansieringsstrategin förenklar också låneprocessen och avskaffar behovet av kreditkontroller.

Leverantörer får avkastning från sina kryptoassets genom låneåterbetalningar, vilket gör det möjligt för dem att generera avkastning från sina kryptoinnehav. Det är en fördelaktig situation där låntagare får lån och långivare tjänar genom sin delaktighet.

Croptys plattform administrerar samspelet mellan låntagare och långivare, och blockkedjeinnovationen garanterar säkra avtal utan tredjepartsinblandning. Det minimerar risken för bedrägerier och skapar en trygg utlåningsspace.

Cosmos Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Cosmos? Låna usd mot Cosmos på Cropty

Processen för att få ett Cosmos kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Cosmos utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din ATOM som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Cosmos kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Cosmos? Låna usd mot Cosmos på Cropty

För att godkänna ett Cosmos kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om ATOM Kryptolån

Läs mer om ATOM Kryptolån
Cosmos utlåning
Cosmos utlåning
Praktiken att säkra lån med Cosmos har snabbt eskalerat som en föredragen väg för kryptoägare att utnyttja sina finanser. Genom dessa Cosmos-lån kan kunderna dra nytta av sina Cosmos-förvärv och omedelbart omvandla dem till likvida tillgångar, utan att behöva sälja av sin portfölj. Dessa lån, kända som ATOM-lån, är förankrade vid låntagarens Cosmos-värde och garanterar en stärkt låneekosystem. Lånemottagare kan bekvämt erhålla ett ATOM-lån och använda kapitalet för olika ändamål, från investeringar, betalning av fakturor till att starta upp en verksamhet. Denna banbrytande variant av ATOM-utlåning har öppnat upp nya möjligheter för individer att använda sina Cosmos-investeringar och få tillgång till efterlängtade medel.
ATOM som säkerhet
ATOM som säkerhet
Som en pålitlig kryptovaluta fungerar Cosmos eller ATOM dialektiskt som en kraftfull verktyg för kryptobaserade lån. Genom att använda Cosmos-fokuserade låneplattformar lånar investerare antingen ATOM eller lånar ut sina egna, och drar nytta av den ackumulerade räntan. Omedelbar tillgång till medel utan att behöva sälja tillgången kan erhållas genom dessa lån som är säkrade med ens Cosmos-innehav. Dessutom kan man låna USD med ATOM som säkerhet för att injicera flexibilitet och likviditet. Så hur fungerar dessa låneavtal med Cosmos-stöd? Abonnenter lämnar sin ATOM som säkerhet och kvalificerar sig för ett lån baserat på dess värde, säkrar enkelt tillgång till medel samtidigt som de behåller sina ATOM-innehav.
Räntesatser på lån säkerställda av Cosmos.
Räntesatser på lån säkerställda av Cosmos.

Räntesatser på lån säkerställda av Cosmos.

Cropty erkänner betydelsen av fördelaktiga räntesatser och därför erbjuder vi kryptobaserade lån med en attraktiv ränta på 9%. Om du behöver resurser för individuella eller kommersiella ändamål erbjuder våra lån med låg ränta en ekonomisk strategi för att få likviditet utan att behöva offra dina värdefulla kryptovalutor.

Låneprocessen hos Cropty har en särskild funktion - säkerheten. Vid utebliven återbetalning behåller Cropty låntagarens ATOM-säkerhet medan den utlånade Tether USDT fortsätter att vara intakt. Detta balanserade tillvägagångssätt för låneåterbetalning säkerställer rättvisa och fördelar för båda parter.

För att minska risken för Cosmos-värdeförsämring använder Cropty en automatisk likvidationsmetodik. Vid en markant minskning av säkerhetens värde under en grundläggande gräns sker en likvidation av lånet. Detta skyddar både långivaren och låntagaren från eventuella förluster till följd av en marknadskrasch.

På Cropty prioriterar vi öppenhet och användarvänlighet. Våra kunder kan enkelt följa sina låneprodukter via vår intuitiva plattform. Dessutom har låntagare möjlighet att lämna in ytterligare säkerheter, lösa lånet i förtid eller betala tillbaka lånet genom att återbetala de utlånade medlen tillsammans med den ackumulerade räntan.

För de som är intresserade av att säkra ett lån med hjälp av kryptovalutor erbjuder Cropty omedelbara myntbaserade lån. Med Cosmos som säkerhet kan du få Tether USDT i utlåning. Att använda kryptovalutor som säkerhet för lånet möjliggör en snabb och tillgänglig lösning för dina finansiella behov.

Varför välja Cosmos Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Cosmos Crypto Loan?

Cropty Cosmos Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Cosmos Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Cosmos Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Cosmos Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter