Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Bitcoin

Bitcoin lån.
Belåna BTC.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Bitcoin?

Vad är Bitcoin?
Vad är Bitcoin?

Bitcoin skapades som det första distribuerade konsensusbaserade, censurresistenta, tillståndsfria och peer-to-peer-betalningsnätverket med en oöverträffad knapp programmerbar och inhemska valutan. Den första digitala valutan i världen utan en centralbank eller administratör är Bitcoin (BTC), tillgången som är hemvist för Bitcoin-blockkedjan. Bitcoin-nätverket är en uppstånden, decentraliserad monetär institution som existerar genom samspel mellan fulla gruvare, gruvare och utvecklare. Det är en nyuppstånden decentraliserad monetär institution som existerar genom samspel mellan fulla noder, gruvarbetare och utvecklare. Det sociala kontraktet skapas och väljs av nätverkets användare, härdade genom spelteori och kryptografi. Bitcoin är den första, äldsta och största kryptovalutan i världen. Det är den mest populära, äldre och största kryptovalutan i världen.

Hur fungerar lån som stöds av BTC

Hur fungerar lån som stöds av BTC

Crypto-loan erbjuder en problemfri lösning för både kreditgivare och gäldenärer. Gäldenärer tillåts att säkra USDT-lån genom att använda sina krypto-innehav som säkerhet, samtidigt som de behåller ägandet av sina digitala tillgångar. Det förutser behovet av kreditgranskning och pappersarbete, snabbar upp och effektiviserar hela processen.

Investerare kan anförtro sina kryptovalutor, såsom Bitcoin (BTC), till ett specialiserat Cropty-platformskonto, förstärkt av förvaltaren som säkert hanterar transaktioner mellan gäldenärer och investerare. Förvaltaren agerar som ett tillförlitligt mellanhandsföretag som säkerställer skyddet för båda parter.

Gäldenärerna uppnår fördelarna med att få tillgång till likviderade tillgångar utan behovet av att sälja av sin kryptovaluta, vilket hjälper betydligt under marknadsvolatilitet för att undvika potentiella skador. Kreditmekanismen förenklar utlåningsprocessen genom att undvika behovet av kreditautentisering.

Investerare gör vinst genom att få ränta på deras investerade mängd genom lånebetalningar; därigenom hittar värde i sina kryptovalutor. Det är en ömsesidigt fördelaktig situation för både gäldenärer och långivare.

Cropty's plattform organiserar transaktionerna mellan gäldenären och kreditgivaren med den extra försäkran om blockchain-teknologin övervakar säkra transaktioner utan mellanhänder, vilket minskar sannolikheten för bedrägeri och underlättar en säker låneklimat.

Bitcoin Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Bitcoin? Låna usd mot Bitcoin på Cropty

Processen för att få ett Bitcoin kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Bitcoin utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din BTC som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Bitcoin kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Bitcoin? Låna usd mot Bitcoin på Cropty

För att godkänna ett Bitcoin kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om BTC Kryptolån

Läs mer om BTC Kryptolån
Bitcoin utlåning
Bitcoin utlåning
Finansiering genom Bitcoin har fått fart som en allmänt använd metod för ägare av kryptovalutor att skaffa kapital. Bitcoinlån tillåter medlemmar att använda sina Bitcoin-tillgångar som säkerhet, vilket skapar omedelbar ekonomisk likviditet utan att sälja sina dyrbara tillgångar. Dessa BTC-baserade lån säkras av värdet på låntagarens Bitcoin-investeringar, vilket garanterar en säker lånearena. Låntagare kan bekvämt använda ett Bitcoin-lån för olika prospekt, som investeringar, betalning av räkningar eller till och med starta ett företag. Denna innovativa BTC-utlåningsmetod har banat väg för användare att i grunden arbeta med sitt Bitcoin-kapital och utnyttja nödvändiga resurser.
BTC som säkerhet
BTC som säkerhet
<text> Bitcoin, ofta betecknat som BTC, har framstått som ett föredraget alternativ för lån understödda av kryptovalutor. Via Bitcoin-lånemekanismer kan individer antingen skaffa sig Bitcoin eller investera sina egna för att ackumulera ränta. Sådana lån gör det möjligt för en att utnyttja sina Bitcoin-tillgångar, vilket resulterar i omedelbar tillgång till kontanter utan behov av att avyttra dessa tillgångar. Låntagare kan få likviditet och anpassningsbara alternativ genom att låna USD mot BTC. Men vad är funktionsmekanismen för Bitcoin-lån? I huvudsak använder en användare sina BTC som en säkerhetsinsättning, och motsvarande är de berättigade till ett lån som återspeglar dess värde. Dessa kryptovaluta-drivena snabblån erbjuder en praktisk metod för alla som behöver omedelbart kassa inflöde, samtidigt som de bibehåller sina Bitcoin-investeringar. </text>
Räntor på lån säkrade av Bitcoin
Räntor på lån säkrade av Bitcoin

Räntor på lån säkrade av Bitcoin

Cropty uppskattar betydelsen av att erbjuda attraktiva räntor i den konkurrensutsatta krypto-lånemarknaden. Det är därför vi erbjuder lån, säkrade av kryptovaluta tillgångar, till en attraktiv ränta på 9%. Oavsett om avsikten är för personligt bruk eller företagsfinansiering, erbjuder våra kostnadseffektiva lån en effektiv kanal för att uppnå likviditet, utan att avyttra dina värdefulla kryptovalutor.

En aspekt som skiljer Croptys säkrade kryptolån är återhämtningsmetoden för säkerheter som används. Vid en olycklig händelse när låntagaren inte kan återbetala lånet, stannar säkerhets-BTC hos Cropty medan den utgivna Tether USDT förblir hos låntagaren. Detta säkerställer en opartisk väg till lånereparation, fördelaktig för alla intressenter.

För att motverka eventuellt värdeminskning i Bitcoin, inför Cropty en automatiserad likvidationsförfarande. Om säkerhetsvärdet sjunker under en kritisk basnivå, genomgår lånet likvidation. Detta förebyggande steg skyddar båda parterna från möjliga problem i ett oförutsägbart marknadsscenario.

På Cropty lägger vi stor vikt vid öppenhet och användarkomfort. Kunder kan effektivt spåra statusen på sina låneprodukter via vår intuitiva plattform. Dessutom kan låntagare komplettera säkerheten, betala av lånet före termen, eller klara lånebeloppet kombinerat med uppräknad ränta.

Har du någonsin undrat över att få ett lån via kryptovaluta? Cropty underlättar snabba myntlån. Bitcoin kan placeras som säkerhet, och i gengäld, motta Tether USDT. Våra kryptovaluta-förankrade lån erbjuder en smidig och sömlös lösning för att uppfylla dina finansiella förpliktelser.

Varför välja Bitcoin Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Bitcoin Crypto Loan?

Cropty Bitcoin Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Bitcoin Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Bitcoin Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Bitcoin Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter