Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
USD Coin

USD Coin lån.
Belåna USDC.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är USD Coin?

Vad är USD Coin?
Vad är USD Coin?

USD Coin (USDC) är en stabil valuta som är kollateraliserad med fiatvaluta. Det innebär att man kan använda blockchain-baserade tillgångar för transaktioner med minskad prisrisk. Varje USDC emitteras som en ERC-20-token på Ethereum-blockkedjan och är 100 % kollateraliserad av en motsvarande USD som hålls på konton som är föremål för regelbunden offentlig rapportering av reserver.

Hur fungerar lån som stöds av USDC?

Hur fungerar lån som stöds av USDC?

Crypto-finansiering ger en enkel och smidig lösning för både långivare och låntagare. Genom att använda sin kryptovaluta som säkerhet kan låntagare få USDT-lån samtidigt som de behåller ägandet av sina digitala tillgångar. Detta eliminerar behovet av omfattande pappersarbete och kreditgranskning, vilket gör processen mer ekonomisk och smidig.

Å andra sidan kan långivare placera sin digitala valuta, till exempel USDC, på ett dedikerat konto på Croptys plattform. Förvaltaren övervakar utbytet mellan långivare och låntagare för att garantera en säker process. Genom att agera som en pålitlig mellanhand säkerställer de skydd för båda parters bästa intresse.

Detta system är fördelaktigt för låntagare eftersom det ger dem tillgång till likvida medel utan att behöva sälja sina digitala tillgångar - en fördel under osäkra marknadsförhållanden där det kan finnas en rädsla för ekonomiska förluster. Lånanordningen förenklar också låneprocessen och eliminerar behovet av intrångsgranskning av kreditvärdighet.

Genom lånebetalningarna tjänar insättare ränta på sina pengar. Detta skapar en fördelaktig situation där de kan dra nytta av sina kryptovalutor. Detta bildar en ömsesidigt fördelaktig struktur där låntagare kan få lån medan långivare drar nytta av sin medverkan.

Som en avknoppning från peer-to-peer-kreditmarknaden reglerar Croptys plattform utbytet mellan långivare och låntagare med hjälp av blockchain-teknik för att säkra varje transaktion utan behov av en tredje part. Detta minskar risken för bedrägeri och skapar en skyddad miljö för utlåning.

USD Coin Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på USD Coin? Låna usd mot USD Coin på Cropty

Processen för att få ett USD Coin kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder USD Coin utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din USDC som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att USD Coin kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på USD Coin? Låna usd mot USD Coin på Cropty

För att godkänna ett USD Coin kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om USDC Kryptolån

Läs mer om USDC Kryptolån
USD Coin utlåning
USD Coin utlåning
Säkerställda kryptolån med USD Coin har blivit en frekvent vald metod för token-ägare som letar efter kapital. Sådana lån ger ägare möjligheten att använda värdet av sin USD Coin som säkerhet för snabb likviditet, och eliminera behovet av att sälja sina tillgångar. Dessa typer av lån, garanterade av USD Coin, ger ett skyddande tak för långivare. Låntagare kan snabbt få ett USDC-lån och använda intäkterna för att finansiera olika projekt, som nya investeringar, hantera kostnader eller till och med starta en verksamhet. Den moderna metoden att låna med hjälp av USDC har skapat oöverträffade möjligheter för användare att kapitalisera på sina USD Coin-tillgångar och uppnå viktig finansiering.
USDC som säkerhet
USDC som säkerhet
USDC, allmänt känt som USD Coin, har snabbt blivit ett föredraget alternativ för lån säkrade med krypto. Plattformar som erbjuder USD Coin-lånstjänster gör det möjligt för människor att antingen låna ut sina USDC för att ackumulera ränta, eller att få ett lån med hjälp av sin USD Coin. Dessa lånearrangemang erbjuder bekvämligheten att omedelbart få tillgång till medel utan att behöva likvidera sina tillgångar. Användare kan till och med ta lån i USD mot sina USDC-innehav, vilket säkerställer flytande flexibilitet. Så, vad händer bakom kulisserna i en USD Coin-låneprocess? I grund och botten säkrar användare sina lån genom att deponera USDC som säkerhet, och lånebeloppet motsvarar sedan värdet av säkerheten. Lån utgivna i kryptoform utgör en gynnsam väg för dem som önskar snabba medel samtidigt som de behåller sina USD Coin-tillgångar.
Räntesatser för lån säkrade av USD Coin.
Räntesatser för lån säkrade av USD Coin.

Räntesatser för lån säkrade av USD Coin.

Cropty erkänner betydelsen av konkurrenskraftiga erbjudanden för räntor. Det är precis därför våra kryptolån erbjuder dig en lockande ränta på endast 9%. Oavsett om det gäller personliga eller entreprenöriella finansieringsbehov, erbjuder våra prisvärda lån en effektiv metod för att låsa upp likviditet utan att behöva skiljas från dina värdefulla kryptovalutor.

En särskiljande aspekt med Croptys kryptolån ligger i säkerhetsställningstekniken. I fall där en låntagare inte kan återbetala lånet, behåller Cropty säkerheten i form av USDC, men låntagaren behåller de tilldelade Tether USDT. Denna metod säkerställer en rättvis och balanserad strategi för lånetillbakabetalning, vilket ger fördelar för alla inblandade parter.

Cropty använder en automatiserad likvidationsmekanism för att hantera risker som är förknippade med USD Coin-devalvering. Om värdet på säkerheten sjunker under en viktig gräns, genomgår lånet en likvidation. Detta förebyggande steg fungerar som en säkerhetsåtgärd för båda parter vid eventuell ekonomisk risk under en marknadsnedgång.

På Cropty värdesätter vi öppenhet och användarvänlighet. Våra medlemmar kan enkelt följa statusen för sina lån via vår intuitiva plattform. Dessutom ges låntagare möjligheten att öka säkerheten, lösa lånet före förfallodatum eller avsluta lånet genom att återbetala det erhållna beloppet tillsammans med ackumulerad ränta.

Behöver du ekonomisk hjälp och är nyfiken på att få ett lån genom kryptovaluta? Cropty gör det möjligt för dig att säkra omedelbara kryptolån mot din USD Coin för att få Tether USDT, vilket erbjuder en snabb och smidig lösning för alla dina finansiella behov.

Varför välja USD Coin Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty USD Coin Crypto Loan?

Cropty USD Coin Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty USD Coin Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty USD Coin Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty USD Coin Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter