Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
EOS

EOS lån.
Belåna EOS.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är EOS?

Vad är EOS?
Vad är EOS?

EOS är en öppen källkodsprotokoll designad av Dan Larimer och Block.one för att stödja skapandet av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps). Dess nätverk har en delegerad Proof-of-Stake (DPoS) samtyckesmekanism för att hjälpa till att säkra plattformen samtidigt som den ger en önskad prestandanivå för att köra applikationer. Genom DPoS erbjuder EOS större skalbarhet och transaktionsgenomströmning än traditionella blockkedjenätverk, men till viss del avsäger den sig fullständig decentralisering och censurfrihet.

Hur fungerar lån som säkerställs av EOS

Hur fungerar lån som säkerställs av EOS

Kryptovalutalån erbjuder en enkel möjlighet för lånesökande och finansleverantörer. Lånesökande kan erhålla USDT-lån genom säkerställande med sina kryptovalutor, samtidigt som de behåller ägandet av sina digitala tillgångar. Detta eliminerar behovet av kreditundersökningar och dokumentation, vilket påskyndar proceduren och gör den mer kostnadseffektiv.

Finansleverantörer kan investera sin digitala valuta, såsom EOS (EOS), i en dedikerad Cropty-konto. Förvaltaren reglerar transaktionerna mellan lånesökande och finansleverantörer, vilket garanterar en säker drift. De fungerar som en pålitlig mellanhand och skyddar båda parters intressen.

Lånesökande gynnas genom att få kassaflöde utan att behöva sälja av sina krypto tillgångar. Detta visar sig ovärderligt under marknadens volatilitet, då de kan undvika potentiell nedvärdering. Låneförfarandet förenklar även låneprocessen och eliminerar behovet av kreditundersökningar.

Finansleverantörer erhåller utdelningar på sina investerade medel via låneåterbetalningar. Detta möjliggör för dem att få avkastning på sina kryptotillgångar. Det är en situation där både lånesökande säkrar lån och finansleverantörer drar nytta av sin inblandning.

Cropty-domänen administrerar samverkan mellan lånesökande och finansleverantörer, och blockchain-tekniker säkerställer säkra transaktioner utan mellanhänder. Detta minskar risken för bedrägerier och skapar en säker utlåningsmiljö.

EOS Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på EOS? Låna usd mot EOS på Cropty

Processen för att få ett EOS kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder EOS utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din EOS som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att EOS kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på EOS? Låna usd mot EOS på Cropty

För att godkänna ett EOS kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om EOS Kryptolån

Läs mer om EOS Kryptolån
EOS-lån
EOS-lån
Trenden med att använda EOS för lån växer i kryptovärlden och ger innehavare bekväm tillgång till finansiering. Dessa skuldavtal, säkrade med EOS, ger omedelbar finansiell likviditet utan att kräva försäljning av tillgångar. Med lånen säkrade av låntagarens EOS skapas en säker utlåningsmiljö. Det är värt att notera att det nu är möjligt att få tillgång till "EOS-backade" lån, fritt att användas på olika sätt, vare sig det är för investeringar, betalningar eller för att starta en ny verksamhet. Att använda EOS för att säkra lån driver fram banbrytande möjligheter för individuella innehavare att effektivt använda sin EOS-säkerhetskopiering för att säkra nödvändig kapital.
EOS som säkerhet
EOS som säkerhet
EOS-kryptovalutan har framträtt som en föredragen väg för att säkra krypto-orienterade lån. Inom den växande sfären av EOS-utlåningsplattformar ges deltagare möjligheten att antingen förvärva EOS-lån eller att göra vinster genom att låna ut sina EOS. Den intressanta funktionen hos dessa utlåningstjänster är att kunderna kan utnyttja sina EOS-tillgångar för att få omedelbara lån utan att behöva sälja sina positioner. Det ger dem möjligheten att ta lån i USD som backas upp av EOS, vilket säkerställer flyt och anpassningsförmåga. Så här fungerar det: prenumeranter lämnar in sina EOS som säkerhet och ett lån som motsvarar värdet erhålls därefter. Dessa krypto-godkända lån på dagen är idealiska för de som söker omedelbara resurser samtidigt som de behåller sina EOS-säkerheter.
Räntor för lån säkrade av EOS
Räntor för lån säkrade av EOS

Räntor för lån säkrade av EOS

Cropty erkänner den avgörande rollen av konkurrenskraftiga räntor inom krypto-lån-tjänster, vilket exemplifieras genom vårt tillhandahållande av lån som utnyttjar kryptovalutor till en imponerande låg räntesats på 9%. Oavsett dina ekonomiska behov, vare sig det rör sig om personliga eller affärsmässiga, erbjuder våra prisvärda lån den optimala lösningen för att få likviditet utan att behöva sälja dina värdefulla kryptovalutor.

En exceptionell funktion som definierar Croptys krypto-lånetjänster involverar kollateraliseringprocessen. Om en låntagare inte kan uppfylla låneåtaganden behåller Cropty EOS som kollateral medan Tether USDT som krediteras till låntagaren upprätthålls av dem. Denna metod främjar ett balanserat återvinningsystem vid låneförlust vilket gynnar båda parter involverade.

I förväg om riskhändelser som EOS-försämring, visar Cropty en nivå av försiktig förvaltning genom att implementera en automatisk likvideringsprocess. Om kollateralvärde minskar under en särskild gräns, kommer det relevanta lånet att likvideras. Denna förebyggande åtgärd skyddar både långivare och låntagare mot potentiella förluster under volatila marknadsförhållanden.

I linje med vårt åtagande för öppenhet och bekvämlighet, tillåter vår användarcentrerade gränssnitt kunder att effektivt följa sin lånestatus. Snabbhet avspeglas också genom bestämmelser för låntagare att förbättra sin kollateral, lösa lånet tidigare än förväntat eller avsluta lånet genom att betala det upplupna räntebeloppet tillsammans med det ackumulerade intresset.

Letar du efter ett enkelt sätt att säkra ett krypto-lån? Hos Cropty erbjuder vi lättillgängliga myntlån, där du kan pantsätta EOS och erhålla Tether USDT. Upplev våra snabba och hanterbara krypto-stödda lån utformade för att uppfylla dina ekonomiska mål.

Varför välja EOS Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty EOS Crypto Loan?

Cropty EOS Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty EOS Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty EOS Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty EOS Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter