Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
OKB

OKB lån.
Belåna OKB.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är OKB?

Vad är OKB?
Vad är OKB?

OKB är den inhemska utbytestoken för OKEx som ger rabatter på handelsavgifter, tillgång till OK Jumpstart initial exchange offering (IEO) -plattformen och rösträtt för token som ska listas på utbytet. I framtiden kommer det att användas för att betala transaktionsavgifter på OKChain blockchain samt decentraliserade utbytet OKDEX.

Hur fungerar lån med säkerhet i OKB

Hur fungerar lån med säkerhet i OKB

Krypto-finansiering introducerar ett sömlöst tillvägagångssätt för låntagare och långivare. Förslaget möjliggör för innehavare av digital valuta, såsom OKB, att förvärva krediter i USDT, genom att utnyttja sina krypto tillgångar som säkerhet samtidigt som de behåller äganderätten. Denna effektiva metod eliminerar tungrodda kreditbedömningar och dokumentation, vilket säkerställer hastighet och kostnadseffektivitet.

Genom Croptys plattform kan långivare injicera sina krypto tillgångar, som OKB, i ett specialkonto. Förvararen bevakar långivare-låntagare interaktionen och säkerställer säkerheten. De fungerar som en pålitlig medlare som skyddar rättigheterna och fördelarna för båda parter.

Låntagare drar fördel av denna modell genom att få tillgång till fonder utan att avstå från sina krypto tillgångar. I en marknad med inkonsekvenser kan de undvika outnyttjade förluster. Utlåningsdesignen förenklar ytterligare låneprocessen samtidigt som behovet av kreditvalideringar elimineras.

För långivare är också möjligheterna lockande. Insatta krypto-tillgångar genererar intäkter genom låneåterbetalningar, vilket leder till vinstrealisering. Inställningen gynnar harmoniskt både låntagare och långivare som nyttjar arrangemanget.

Croptys plattform styr samordningen mellan låntagare och långivare, med extra säkerhet från blockkedjeteknik som säkerställer trygga transaktioner utan mellanhänder. Allt detta gemensamt minskar möjligheterna till bedrägerier och ökar förtroendet för utlåningsverksamheten.

OKB Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på OKB? Låna usd mot OKB på Cropty

Processen för att få ett OKB kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder OKB utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din OKB som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att OKB kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på OKB? Låna usd mot OKB på Cropty

För att godkänna ett OKB kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om OKB Kryptolån

Läs mer om OKB Kryptolån
OKB-utlåning
OKB-utlåning
Att låna mot OKB-innehav blir snabbt en vanlig metod för kryptoägare att skaffa tillgångar. Lån med OKB-säkerhet ger användarna möjlighet att utnyttja sina OKB-tillgångar för lån och erbjuder omedelbar kassaflöde utan behov av att avyttra tillgångar. Säkerheten i OKB-lån hänger på värdet av låntagarens OKB och garanterar en skyddad utlåningsmiljö. Låntagare har möjlighet att enkelt ta ett lån med OKB-säkerhet och använda pengarna för olika ändamål, från investeringar och räkningar till att starta sin egen verksamhet. Denna kreativa stil av OKB-lån introducerar nya möjligheter för individer att använda sitt OKB-kapital för omedelbara, nödvändiga medel.
OKB som säkerhet
OKB som säkerhet
Omtalad som ett toppval för krypto-stöttade lån, OKB och OKB-låneplattformarna vinner mark. Genom dessa plattformar kan man antingen låna ut sina OKB och få avkastning eller ta ett lån mot sina OKB-tillgångar. Detta möjliggör omedelbar tillgång till fonder samtidigt som man behåller ägandet av tillgångarna. Dessutom kan OKB-backare låna i USD, vilket förbättrar deras finansiella flexibilitet och likviditet. Men vad är mekanismen bakom OKB-lån? Det är ganska enkelt: användare pantsätter sina OKB som säkerhet och säkrar ett lån baserat på dess värde. Fungerande som effektiva lån i krypto, lockar de som den perfekta vägen för de som strävar efter omedelbar fondtillgång, som vill behålla sina OKB-andelar intakta.
Räntorna på lån säkerade av OKB
Räntorna på lån säkerade av OKB

Räntorna på lån säkerade av OKB

På Cropty erkänner vi ditt behov av konkurrenskraftiga räntor och erbjuder skräddarsydda lån i kryptovaluta till ett frestande ränta på 9%. Oavsett om det är för personligt bruk eller företagsändamål kan våra lån med låg ränta vara ett budgetvänligt sätt att få likviditet samtidigt som du behåller dina värdefulla kryptovalutor.

En särskiljande egenskap hos Croptys kryptolån är säkerställningsarrangemanget. Under omständigheter där en låntagare inte uppfyller sina återbetalningsåtaganden, behåller Cropty OKB-säkerheten och lämnar låntagaren med utbetalda Tether USDT. Detta möjliggör en balanserad väg mot lånåtervinning till förmån för båda parter.

För att förhindra risken för OKB-depreciation använder Cropty ett autoliquidationssystem. I fall där säkerhetens värde sjunker under en bestämd gräns, genomgår lånet en likvidation. Denna skyddsåtgärd skyddar både långivare och låntagare från eventuell förlust under ogynnsamma marknadsklimat.

Transparens och enkelhet är egenskaper som Cropty är stolta över. Vårt avancerade, användarcentrerade gränssnitt ger användarna sömlös övervakning av sina lånestatusar. Dessutom njuter användare av flexibiliteten att utöka sin säkerhet, förskottsbetala sitt lån eller avsluta det helt genom att betala tillbaka lånesumman och ackumulerad ränta.

Om du är osäker på processen för att säkra ett lån med kryptovaluta, låt Cropty introducera dig till våra omedelbara myntslån. Du kan förvärva lån mot dina OKB och i utbyte få Tether USDT. Våra kryptobackade lån erbjuder omedelbar och användarvänlig ekonomisk hjälp för dina monetära behov.

Varför välja OKB Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty OKB Crypto Loan?

Cropty OKB Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty OKB Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty OKB Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty OKB Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter