Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Ethereum Classic

Ethereum Classic lån.
Belåna ETC.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Ethereum Classic?

Vad är Ethereum Classic?
Vad är Ethereum Classic?

Ethereum Classic är en decentraliserad databehandlingsplattform utformad för att utföra smarta kontrakt, vilka är applikationer som körs enligt program utan möjlighet till censur eller tredjepartsinblandning. Det är ett distribuerat nätverk som består av en blockkedja, en inhemsk kryptovaluta (som kallas ETC) och ett ekosystem av on-chain-applikationer och tjänster. Ethereum Classic är det äldre nätverket som splittrades från Ethereum efter en omstridd hard fork, känd som The DAO-forken, i jul. 2017. Liksom sin systerkedja har Ethereum Classic en exekveringsmotor som är optimerad för behandling av smarta kontrakt (känd som Ethereum Virtual Machine eller EVM) samt ett Proof of Work (PoW) konsensus-system. Medan det delar vissa aspekter med Ethereum erbjuder Ethereum Classic en mer definierad monetär policy och inflationsschema.

Hur fungerar lån som säkerställs av ETC

Hur fungerar lån som säkerställs av ETC

Kryptovalutabackade lån erbjuder en enkel mekanism för både lånansökare och långivare. Genom att underlätta processen för att få ett lån kan låntagare direkt använda sin kryptovaluta, som Ethereum Classic (ETC), som säkerhet i ett specificerat Cropty-konto och få USDT-lån samtidigt som de behåller äganderätten till sina digitala tillgångar. Som en följd av detta blir behovet av kreditundersökningar och krånglig byråkrati överflödigt, vilket förenklar och optimerar processen.

Långivare använder systemet för att deponera sina kryptotillgångar på ett synkroniserat konto. En stabil och uppmärksam förvaringssystem etableras i Cropty för att effektivisera samarbetet mellan låntagare och långivare och se till att varje part i en låneöverenskommelse skyddas.

Dessutom gynnas låntagare av plattformen genom att ha omedelbar tillgång till likviditet utan att avyttra sin kryptovaluta. Detta är fördelaktigt under oberäkneliga rörelser på marknaden, eftersom det minskar potentiella förluster samtidigt som det förenklar låneförfarandet och eliminerar kreditvärderingar.

Samtidigt får långivare fördelar genom räntor genom återbetalning av lån, vilket ger möjlighet att tjäna pengar på sina kryptotillgångar. Detta skapar en gynnsam interaktion där låntagare får effektiva lån och långivare får betydande avkastning.

Transparens och säkerhet är av största vikt då Croptys plattform harmoniserar transaktioner mellan låntagare och långivare. Genom att tillämpa blockkedjeteknik stärks transaktionssäkerheten genom att intermediärer utesluts, vilket minskar möjligheterna till bedrägeri och skapar en pålitlig lånemiljö.

Ethereum Classic Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Ethereum Classic? Låna usd mot Ethereum Classic på Cropty

Processen för att få ett Ethereum Classic kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Ethereum Classic utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din ETC som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Ethereum Classic kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Ethereum Classic? Låna usd mot Ethereum Classic på Cropty

För att godkänna ett Ethereum Classic kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om ETC Kryptolån

Läs mer om ETC Kryptolån
Ethereum Classic utlåning
Ethereum Classic utlåning
Utlåning via Ethereum Classic har ökat i popularitet då det presenterar ett användbart sätt för kryptoentusiaster att få tillgång till finansiering. Krypto lån drivna av Ethereum Classic tillåter individer att säkra kredit mot sina ETC-innehav och erbjuda omedelbar likviditet utan att ge upp sina tillgångar. Dessa Ethereum Classic-backade lån garanterar en stabil utlåningsscen, vilket återspeglar värdet av låntagarens innehav. Låntagare kan bekvämt säkra ett Ethereum Classic-backat lån och använda de lånade medlen för investeringar, betala räkningar eller starta företag. Denna revolutionerande strategi inom Ethereum Classic-förstärkt utlåning öppnar nya möjligheter för användare att dra nytta av sina ETC-tillgångar och få nödvändig finansiering.
ETC som säkerhet
ETC som säkerhet
Ethereum Classic, även känt som ETC, har fått dragkraft inom området för lån som stöds av krypto-tillgångar. Plattformar dedikerade till Ethereum Classic-lån ger användare möjlighet att ta ut lån i ETC eller generera intäkter genom att låna ut sina egna ETC. Dessa finansiella arrangemang möjliggör för innehavare av Ethereum Classic att använda sina tillgångar för att få omedelbar finansiering utan att behöva sälja sina tillgångar. Låntagare har möjligheten att förvärva lån i USD mot sina ETC, vilket ökar likviditeten och flexibiliteten. Så, vad är den operationella mekanismen för ett Ethereum Classic-lån? I grund och botten lägger individer upp sitt Ethereum Classic som säkerhet och det lån de får beror på dess värde. Följaktligen utgör dessa krypto-stödda omedelbara lån en genomförbar metod för de som önskar en snabb väg till tillgänglig kontanter, samtidigt som de vill behålla sina Ethereum Classic-investeringar intakta.
Räntesatser för lån säkrade med Ethereum Classic
Räntesatser för lån säkrade med Ethereum Classic

Räntesatser för lån säkrade med Ethereum Classic

Cropty värdesätter dina ekonomiska behov och förstår vikten av hållbara räntesatser på den kryptolånsmarknaden. Detta återspeglas i vår ekonomiska och konkurrenskraftiga ränta på 9%, vilket möjliggör att pengabehov kan tillgodoses för personliga och professionella ändamål utan att behöva sälja dina värdefulla kryptovalutor.

Det som skiljer Croptys kryptolånerbjudanden är säkringsprocessen. Om en låntagare standardiserar lånet förblir säkerheten - Ethereum Classic (ETC) - intakt hos Cropty, medan låntagaren behåller de utbetalda Tether USDT. Detta garanterar en rättvis lösning för återhämtning av lånet och säkerställer balans för båda parter.

För att ta hänsyn till eventuella hot som kan uppstå till följd av en devalvering av Ethereum Classic används en automatiserad likvidationsprocess hos Cropty. I fall där säkerhetens värde sjunker under en viss referenspunkt sker snabb likvidation av lånet. Denna försiktighetsåtgärd skyddar både låntagare och långivare från potentiella svårigheter under en marknadsturbulens.

Transparens och enkel åtkomst är grundläggande för Croptys verksamhet. Användare kan använda vår användarvänliga instrumentpanel för att övervaka statusen på sina låneprodukter och även ha möjlighet att lägga till ytterligare säkerhet, förtidsbetala skulden eller avsluta lånet genom att återbetala det lånade beloppet tillsammans med ackumulerad ränta.

Om du utforskar möjligheter att säkra ett lån via en kryptovaluta, välj en omedelbar myntbelåning från Cropty. Lån mot Ethereum Classic, få dina Tether USDT och tillgodose dina ekonomiska behov på ett snabbt och effektivt sätt med våra kryptobaserade lån.

Varför välja Ethereum Classic Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Ethereum Classic Crypto Loan?

Cropty Ethereum Classic Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Ethereum Classic Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Ethereum Classic Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Ethereum Classic Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter