Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Maker

Maker lån.
Belåna MKR.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Maker?

Vad är Maker?
Vad är Maker?

Maker är en plattform för peer-to-contract utlåning som möjliggör överbelånade lån genom att låsa in Ether i ett smart kontrakt och prägla Dai, en stablecoin knuten till US-dollar. Dai's stabilitet uppnås genom ett dynamiskt system av collateralized debt positions, autonoma feedbackmekanismer och incitament för externa aktörer. När Dai en gång genererats kan den fritt skickas till andra, användas som betalning för varor och tjänster eller hållas som långsiktiga besparingar.

Hur fungerar lån som säkerställs av MKR

Hur fungerar lån som säkerställs av MKR

Krypto-lån erbjuder en enkel proposition för kreditsökande och kapitalleverantörer. Med sin digitala valuta som säkerhet kan låntagare erhålla USDT-lån och fortsätta att äga sina digitala portföljer. Detta kringgår hindret med kreditbedömning och genomför en snabb, kostnadseffektiv förvärvning.

Å andra sidan kan långivare placera sina kryptovalutor, såsom Maker (MKR), på ett specifikt konto som hostas av Cropty-plattformen. En utsedd förvarare underlättar affärerna mellan kreditsökande och kreditgivare och skapar en trygg miljö. Han fungerar som en pålitlig mellanhand för att balansera intressena hos båda parter.

Denna modell ger låntagare möjlighet att få tillgång till medel utan att behöva skiljas från sina digitala valutainnehav. Dessa fördelar förstärks under volatila marknadsförhållanden och möjliggör för dem att undvika potentiella bakslag. Lånestrukturen gör låneprocessen enkel och avskaffar behovet av en kreditundersökning.

Som utfall ackumulerar långivare ränta från amorteringar, vilket resulterar i vinst från deras digitala tillgångsinvesteringar. Både låntagare och långivare har fördelar: att säkra medel å ena sidan och generera vinster å den andra.

Plattformen, drivet av Cropty, lägger grunderna för interaktioner mellan låntagare och långivare medan blockkedjeteknik verifierar säkra transaktioner och eliminerar mellanhänder. Den minskar kopieringsriskerna och skapar en säker kreditmiljö.

Maker Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Maker? Låna usd mot Maker på Cropty

Processen för att få ett Maker kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Maker utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din MKR som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Maker kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Maker? Låna usd mot Maker på Cropty

För att godkänna ett Maker kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om MKR Kryptolån

Läs mer om MKR Kryptolån
Tillverkar utlåning
Tillverkar utlåning
Maker-stödda kryptolån har ökat i popularitet bland de som äger kryptovalutor och erbjuder en väg att låsa upp medel. Dessa lån tillåter innehavare att utnyttja sina Maker-insatser och ger dem snabb tillgång till likviditet utan att behöva sälja av sina tillgångar. Låntagarens Maker stelnar i princip dessa MKR-lån och skapar en säker lånesteg. Låntagare kan enkelt säkra ett MKR-lån och använda de upplånade medlen för olika ändamål, inklusive investeringar, räkningar eller till och med att starta en verksamhet. Det innovativa tillvägagångssättet för MKR-lån öppnar nya möjligheter för användare att maximera sina Maker-insatser för att få essentiella finansiella resurser.
MKR som säkerhet
MKR som säkerhet
Kryptovalutabackade lån blir allt mer populära, med Maker (MKR) som den hetaste favoriten. Genom att använda Maker-lånplattformar har individer valet att antingen låna ut sina MKR för att generera ränta eller låna mot det. Lån som säkerställs av Maker-tillgångar möjliggör sömlös och omedelbar åtkomst till medel, vilket kringgår behovet av att sälja tillgångar. Låntagare har till och med privilegiet att ta ett lån i USD mot sina MKR, vilket garanterar tillräcklig likviditet och flexibilitet. Men hur fungerar dessa Maker-säkrade lån? Enkelt uttryckt, en individ säkrar sina MKR som säkerhet, och baserat på dess värdering kvalificerar de sig för ett lån. Dessa omedelbara lån baserade på kryptovalutor erbjuder en praktisk lösning för individer som behöver omedelbara medel men vill behålla sina Maker-investeringar intakta.
Räntor för Maker-säkrade lån
Räntor för Maker-säkrade lån

Räntor för Maker-säkrade lån

På Cropty erkänner vi vikten av att erbjuda konkurrenskraftiga avkastning. Därför presenterar vi lån förankrade i kryptovaluta till en lockande ränta på 9%. Våra lågavkastningslån fungerar som ett ekonomiskt genomtänkt tillvägagångssätt för att få tillgång till likviditet, antingen för personligt bruk eller affärsmål, utan att behöva ge upp dina värdefulla digitala valutor.

En av Croptys främsta funktioner är dess lånesäkerhetsprocess med kryptovaluta. Om en långivare inte uppfyller återbetalningsvillkoren förblir satte Maker (MKR) hos Cropty medan låntagaren behåller utbetald Tether (USDT). Detta främjar en rättvis praxis för låntillbakagång som gynnar alla inblandade.

Med Makers värdeförväntning i åtanke har Cropty en automatisk likvideringsfunktion. Om säkerhetens värde sjunker under en kritisk nivå genomgår lånet likvidering. Denna praktiska åtgärd skyddar både låneinitiatören och mottagaren från potentiella bakslag under marknadens nedgång.

Cropty strävar efter att vara helt transparent och användarvänlig. Kunder kan enkelt följa framstegen för sina lånpaket på vår strömlinjeformade plattform. Låntagare har också friheten att lägga till extra säkerhet, lösa lånet i förväg eller avsluta lånet genom att betala tillbaka lånesumman med ackumulerad ränta.

Funderar du på att skaffa ett lån genom kryptovaluta? Cropty erbjuder omedelbara lån säkrade med digitala tillgångar. Låna mot din Maker och få Tether USDT. Snabbt, smidigt och skräddarsytt för dina finansiella behov - våra krypto-stödda lånetjänster är lösningen för dig.

Varför välja Maker Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Maker Crypto Loan?

Cropty Maker Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Maker Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Maker Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Maker Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter