Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Polkadot

Polkadot lån.
Belåna DOT.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Polkadot?

Vad är Polkadot?
Vad är Polkadot?

Polkadot är en blockchain-nätverk utformat för att stödja olika sammanlänkade, applikationsspecifika subchains som kallas parachains (förkortning för paralleliserade kedjor). Varje kedja byggd inom Polkadot använder Parity Technologies 'Substrate modulära ramverk, vilket gör det möjligt för utvecklare att välja specifika komponenter som passar deras applikationsspecifika kedja bäst. Polkadot hänvisar till hela ekosystemet av parachains som ansluter till en enda basplattform som kallas Relay Chain. Denna basplattform, som också utnyttjar Substrate, stöder inte applikationsfunktionalitet utan tillhandahåller istället säkerhet till nätverkets parachains och innehåller Polkadots konsensus-, slutgiltighets- och röstlogik.

Hur fungerar lån som säkerställs av DOT?

Hur fungerar lån som säkerställs av DOT?

Krypto-finansiering ger en enkel lösning för låntagare och långivare. De som behöver ett lån kan använda sina digitala tillgångar som Polkadot (DOT) som säkerhet och få krediter i USDT, samtidigt som de behåller ägandet av sina digitala valutor. Detta kringgår de vanliga tråkiga kreditkontrollerna och pappersarbetet för att påskynda och rationalisera hela processen.

Långivare å andra sidan kan placera sina kryptotillgångar på ett säkert konto på Cropty-plattformen. En pålitlig förvaringsman modererar transaktionerna mellan båda parter och säkerställer en riskfri verksamhet. Deras roll är avgörande för att bevara ömsesidigt fördelaktiga villkor för dessa transaktioner och skydda båda parter.

Låntagare, istället för att sälja sin kryptovaluta, kan få omedelbar finansiering, en stor fördel under volatila marknadsförhållanden, vilket gör att de kan undvika potentiella förluster. Denna nya modell för utlåning gör i praktiken bort med behovet av kreditkontroller och förenklar processen.

För långivare erbjuder det en möjlighet att tjäna pengar på sin vilande krypto genom ränta från återbetalning av lån. Det skapar en positiv cirkel där låntagarna säkrar lån och långivarna tjänar genom deltagande.

Användningen av blockkedjeteknologi säkerställer trygga transaktioner på Cropty's plattform och eliminerar mellanhänder samtidigt som risken för bedrägerier minskar. Sammantaget skapar det en säker utlåningsmiljö.

Polkadot Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Polkadot? Låna usd mot Polkadot på Cropty

Processen för att få ett Polkadot kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Polkadot utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din DOT som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Polkadot kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Polkadot? Låna usd mot Polkadot på Cropty

För att godkänna ett Polkadot kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om DOT Kryptolån

Läs mer om DOT Kryptolån
Polkadot utlåning
Polkadot utlåning
Lån genom Polkadot har blivit en vanlig metod för de som har kryptovaluta att få tillgång till medel. Med lån baserade på Polkadot får låntagare omedelbar likviditet från sina DOT-innehav, vilket eliminerar behovet av att sälja sina tillgångar. Dessa lån garanteras av låntagarens Polkadot och skapar en trygg låneatmosfär. Det är nu enkelt för låntagare att säkra ett DOT-lån och använda medlen till olika behov som investeringar, räkningar eller att starta en affärsverksamhet. Denna uppfinningsrika metod för DOT-lån har banat väg för individer att kapitalisera på sina Polkadot-tillgångar och skaffa betydande finansiell hävstång.
DOT som säkerhet
DOT som säkerhet
DOT eller Polkadot banar vägen för lån med kryptovalutsäkerhet. På DOT-låneplattformar kan ägare utnyttja sina insatser för att ta lån eller låna ut för att tjäna ränta. Det är ett resursriktigt tillvägagångssätt som underlättar omedelbar tillgång till medel via ens insatser, utan att behöva omvandla sina tillgångar. Flexibilitet erbjuds eftersom DOT kan lånas ut mot USD, vilket ökar likviditeten. Men hur använder man Polkadot-lån? I huvudsak kan lån beviljas genom att låsa DOT som säkerhet baserat på dess värde. Av den anledningen blir lönedagskrypto-lån som erbjuds via sådana metoder en praktisk lösning för de som önskar omedelbara medel samtidigt som de väljer att behålla sin DOT-investering.
Räntor på lån säkerställda av Polkadot.
Räntor på lån säkerställda av Polkadot.

Räntor på lån säkerställda av Polkadot.

Cropty erkänner betydelsen av konkurrenskraftiga lånekostnader. Det är därför vi erbjuder våra lån med låg ränta, kopplade till en kritisk årlig räntesats på 9%, speciellt till dem som äger digitala pengar som Polkadot. Oavsett om det är för personligt bruk eller för ditt företag, erbjuder dessa lån ett effektivt alternativ för att säkerställa att du kan få tillgång till medel utan att behöva ge upp kontrollen över dina värdefulla digitala valutor.

Det som skiljer Cropty från andra inom lånesfären för kryptovalutor är vår säkerhetsställningsprocess. Om en låntagare inte kan betala tillbaka lånet behåller Cropty äganderätten till DOT som säkerhet. Samtidigt behåller låntagaren äganderätten till utgivningen av Tether USDT. Denna process gör att återhämtningen av lånet hanteras på ett balanserat sätt till förmån för alla inblandade parter.

Prediktiva svängningar i Polkadots värdering hanteras genom ett automatiserat avvecklingssystem som Cropty har infört. Om värdet på säkerheten minskar under en viss nivå genomgår lånet likvidation. Detta skyddar både långivare och låntagare från oplanerade förluster under en underpresterande marknad.

För oss på Cropty är tydlighet och bekvämlighet viktiga värden. Tack vare vår interaktiva användargränssnitt kan låntagare enkelt följa statusen för sina finansiella produkter. Dessutom har låntagare möjlighet att förstärka sin säkerhet, betjäna lån innan förfallodagen eller avsluta lånet genom att betala av det tillsammans med upplupen ränta.

Undrar du hur du kan säkra ett lån drivet av digital valuta? Med Cropty blir det så smidigt som möjligt. Genom en enkel och snabb process kan du låna mot Polkadot och få Tether USDT, vilket flexibelt anpassar sig efter dina ekonomiska behov.

Varför välja Polkadot Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Polkadot Crypto Loan?

Cropty Polkadot Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Polkadot Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Polkadot Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Polkadot Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter