Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Dai Stablecoin

Dai Stablecoin lån.
Belåna DAI.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Dai Stablecoin?

Vad är Dai Stablecoin?
Vad är Dai Stablecoin?

Dai är en helt kollateraliserad stablilmynt som är uppkopplad mot Maker's decentraliserade autonoma organisation (DAO).

Hur fungerar lån som stöds av DAI?

Hur fungerar lån som stöds av DAI?

Krypto-finans bringar en effektiviserad metod för borgenärer och gäldenärer. Med sina digitala valutor som säkerhet får gäldenärer möjligheten att låna med USDT och samtidigt behålla ägandet av sina online tillgångar. Detta eliminerar behovet av kreditkontroller och dokumentation, vilket gör processen snabb och ekonomiskt fördelaktig.

Borgenärer har friheten att placera sina digitala pengar, som t.ex. Dai Stablecoin (DAI), i ett specifikt konto på Cropty-plattformen. Förvaltaren övervakar transaktionerna mellan både parter och garanterar en säker metod. De fungerar som pålitliga mellanhänder och stärker skyddet för båda deltagarnas intressen.

Gäldenärer får fördelen att få tillgång till kapital utan att behöva sälja sina digitala valutor. Detta är särskilt fördelaktigt under marknadssvängningar där potentiella förluster kan undvikas. Låne-modellen förenklar ytterligare låneprocessen genom att eliminera kreditkontroller.

Å andra sidan genererar borgenärerna ränta från återbetalningen av lån på sina insatta medel. Detta banar väg för dem att dra fördel av sina digitala valutatillgångar. I det här fallet får både gäldenären lån och borgenären fördelar från engagemanget.

Cropty-plattformen införde regler för interaktioner mellan gäldenärer och borgenärer med extra säkerhet genom blockchain-teknologi för transaktioner, utan mellanhänder. Sådana åtgärder minskar bedräglig verksamhet och skapar en säker låneatmosfär.

Dai Stablecoin Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Dai Stablecoin? Låna usd mot Dai Stablecoin på Cropty

Processen för att få ett Dai Stablecoin kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Dai Stablecoin utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din DAI som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Dai Stablecoin kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Dai Stablecoin? Låna usd mot Dai Stablecoin på Cropty

För att godkänna ett Dai Stablecoin kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om DAI Kryptolån

Läs mer om DAI Kryptolån
Dai stabilcoin-utlåning
Dai stabilcoin-utlåning
Att använda Dai Stablecoin för lån blir snabbt ett populärt val för innehavare av kryptovalutor som behöver omedelbar kontant. Strukturen är enkel - du lånar mot dina tillgångar i Dai Stablecoin och omedelbart omsätter utan att behöva sälja några tillgångar. Värdet på låntagarens Dai Stablecoin garanterar dessa DAI-lån och skapar en säker utlåningssituation. Låntagare får enkel tillgång till DAI-lån och kan använda dessa medel för olika behov - investeringar, räkningar eller till och med att starta ett företag. Detta nya DAI-lånesystem presenterar nya möjligheter för individer att dra nytta av sina Dai Stablecoin-tillgångar och låsa upp viktiga medel vid behov.
DAI som säkerhet
DAI som säkerhet
DAI, förkortning för Dai Stablecoin, vinner snabbt mark inom området för krypto-säkrade lån. Genom låneplattformar som specialiserar sig på Dai Stablecoin kan man antingen bli en låntagare eller långivare av DAI och generera potentiella intäkter i processen. Sådana lån erbjuder den distinkta fördelen med omedelbara medel genom att låna mot ens DAI tillgångar och därigenom undvika behovet av att sälja. Anmärkningsvärt har låntagare också möjligheten att begära ett lån i USD mot sina DAI, en funktion som ökar deras finansiella flexibilitet och likviditet. Men, vad är mekanismen bakom Dai Stablecoin lån? I grunden skulle låntagare lova sin DAI som säkerhet, baserat på vilket de blir berättigade till lån. Kort sagt, dessa DAI-payday kryptovalutalån presenterar en bekväm väg för de som önskar omedelbara medel samtidigt som de behåller sina DAI-investeringar.
Räntesatser för lån säkrade med Dai Stablecoin
Räntesatser för lån säkrade med Dai Stablecoin

Räntesatser för lån säkrade med Dai Stablecoin

Cropty är medveten om värdet av konkurrensmässiga räntesatser och erbjuder krypto-baserad finansiell hjälp till en slående räntesats på 9%. Oavsett om det gäller personliga eller entreprenöriella strävanden, är våra kostnadseffektiva åtgärder utformade för att tillhandahålla likviditet och möjliggöra att du inte behöver sälja dina värdefulla krypton.

Våra krypto-lån utmärker sig genom kollateralprocessen. I händelse av att låntagaren inte kan återbetala lånet behåller de fortfarande utgivna Tether USDT, medan Cropty håller fast vid kollateralen DAI. Denna överenskommelse bibehåller en symmetrisk skuldförvaltningsmetod som gynnar alla inblandade parter.

Med tanke på möjligheten att Dai Stablecoin kan minska i värde använder sig Cropty av en automatisk likvidationsprocedur. Om kollateralens värde sjunker under en väsentlig punkt, genomförs omedelbar lånelikvidation för att skydda både långivare och låntagare från eventuella fall.

Transparens och enkelhet utgör grunden för Cropty. Våra kunder kan enkelt hålla koll på sitt låns status genom vår användarvänliga plattform. Låntagare har förmånen att lägga till mer kollateral, göra avancerad lånebetalning eller betala av hela lånet med ränta.

Om du är nyfiken på krypto-baserade lån erbjuder Cropty omedelbara mynt-lån. Du kan få tillgång till medel mot din Dai Stablecoin och få Tether USDT i utbyte. Vårt sätt att erbjuda kryptobackade lån ger en pålitlig och enkel lösning på dina ekonomiska problem.

Varför välja Dai Stablecoin Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Dai Stablecoin Crypto Loan?

Cropty Dai Stablecoin Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Dai Stablecoin Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Dai Stablecoin Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Dai Stablecoin Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter