Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Flow

Flow lån.
Belåna FLOW.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Flow?

Vad är Flow?
Vad är Flow?

Flow är en blockchain skapad av Dapper Labs som syftar till att göra det enkelt för utvecklare att bygga decentraliserade applikationer och företag. Flow använder en multi-rollarkitekturdesign för att skalas upp nätverket istället för sharding. En av de grundläggande skälen till att Dapper Labs valde att övergå från Ethereum och bygga sin egen allmänna blockchain var för att undvika komplexiteten i sharding. Flow hävdar att dess skalning-utan-sharding-strategi kommer att förbättra nätverkshastighet och genomströmning samtidigt som den bevarar standarder för sammanställbarhet och en utvecklarvänlig, ACID-kompatibel miljö.

Hur fungerar lån som säkerställs av FLOW?

Hur fungerar lån som säkerställs av FLOW?

Kryptovalutabaserad utlåning ger en smidig möjlighet för både låntagare och finansiella tjänsteleverantörer. Genom att sätta in sina digitala tillgångar har låntagare privilegiet att förvärva lån i form av USDT utan att förlora ägandeskapet. Detta kringgår traditionella hinder som kreditvärdering och omfattande dokumentation, vilket accelererar godkännandehastigheten för lånet samtidigt som det blir kostnadseffektivt.

Genom att använda plattformar som Cropty kan investerare sätta in sin digitala valuta, inklusive Flow (FLOW), på ett dedikerat konto. En förvaringsanstalt tar hand om transaktionen mellan låntagare och långivare och skapar en säker miljö. Mellanhandens roll är avgörande för att skydda båda parters intressen.

Denna modell ger låntagare möjlighet att använda likvida medel utan att sälja sina kryptovaluta tillgångar. Det blir möjligt att undvika potentiella förluster under marknadsinstabilitet och det förenklar låneförfarandet och eliminerar kreditgranskning.

Samtidigt får långivare avkastning på de medel de har investerat, tack vare återbetalningar av lån, vilket gör att de kan dra nytta av sina kryptovaluta tillgångar. Detta skapar en ömsesidigt fördelaktig situation där låntagare får enkla lån och långivare får fördelar genom sin medverkan.

Slutligen, på plattformar som Cropty, underlättar gränssnittet förhandlingsprocessen mellan båda parterna. Implementeringen av blockkedjeteknik säkerställer opåverkade transaktioner och eliminerar behovet av mellanhänder. På så sätt minimeras möjligheterna till bedrägeri och främjar en säker utlåningsatmosfär.

Flow Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Flow? Låna usd mot Flow på Cropty

Processen för att få ett Flow kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Flow utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din FLOW som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Flow kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Flow? Låna usd mot Flow på Cropty

För att godkänna ett Flow kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om FLOW Kryptolån

Läs mer om FLOW Kryptolån
Flödesutlåning
Flödesutlåning
Kryptocurrencyinnehavare omfamnar alltmer Flow-lån för att låsa upp värdet i sina innehav. Dessa lån tillhandahåller medel till användare baserat på deras Flow-innehav och ger omedelbara pengaflöden utan att kräva försäljning av tillgångar. Flow fungerar som säkerhet för dessa lån och erbjuder en trygg lånemiljö. Detta innebär att Flow-innehavare bekvämt kan få ett lån på sina innehav och använda det till en mängd olika ändamål, som investeringar, betalningar av räkningar eller till och med företagsstart. Genom att revolutionera FLOW-säkrade lån har nya möjligheter skapats för individer att dra nytta av sina Flow-andelar för att få tillgång till viktiga monetära resurser.
FLOW som säkerhet
FLOW som säkerhet
Flow, även känt som FLOW, är särskilt fördelaktigt för lån som är säkrade med kryptovalutor. Flow-kaput-plattformar låter användare antingen låna ut FLOW för att få ränta eller ta lån med hjälp av sin Flow. Detta ger i sin tur omedelbar tillgång till finansiering utan att behöva sälja av sin tillgångspool. Faktum är att FLOW kan användas som säkerhet för att få lån i USD och ger användarna flexibilitet och beredskap när det gäller pengar. Så hur fungerar lånemodellen? Ramverket är ganska grundläggande; användarna binder sitt FLOW som en säkerhetsinsättning, vars volym avgör lånestorleken. Därför blir dessa accelererade kryptolån ett självklart val för individer som vill ha snabb tillgång till pengar och samtidigt behålla sin Flow-portfolio intakt.
Räntesatser för lån som säkerställs av Flöde.
Räntesatser för lån som säkerställs av Flöde.

Räntesatser för lån som säkerställs av Flöde.

Lita på Cropty för de bästa konkurrenskraftiga räntesatserna för dina krypto tillgångar. Vi erbjuder stolt kryptovalutalån med en imponerande räntesats på 9%, vilket ger en praktisk och kostnadseffektiv lösning för alla likviditetsbehov, vare sig de är personliga eller affärsinriktade.

En framstående funktion hos Cropty's digitala tillgångslån är säkerhetsprocessen. Säkerheten i FLOW förblir hos Cropty i situationer med låneavveckling och låntagaren behåller sin tillhandahållna Tether USDT. En strategi utformad för att vara rättvis och fördelaktig för båda parter under återhämtningsperioden för lånet.

För att skydda mot risken för nedvärdering av FLOW använder Cropty ett automatiskt likvidationssystem. Om säkerhetens värde sjunker under den angivna miniminivån kommer låneutbetalningen att avslutas och därmed skydda både låntagare och långivare mot potentiella förluster om tillgångsmarknaden försämras.

Vi på Cropty förstår vikten av transparens och enkelhet för våra användare. Statusen för låneprodukter kan enkelt spåras via vår tydliga och användarvänliga plattform. Dessutom erbjuder vi låntagare möjligheten att öka sin säkerhet, göra förbetalning av lånet eller avsluta lånet genom att betala den avancerade summan med tilläggsränta.

Vill du komma igång med ditt kryptobaserade lån? Cropty säkerställer omedelbara myntlån. Kollateralisera enkelt Flow och få Tether USDT i utbyte. Våra säkrade kryptolån tillhandahåller de nödvändiga ekonomiska resurserna på ett snabbt och enkelt sätt för dina behov.

Varför välja Flow Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Flow Crypto Loan?

Cropty Flow Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Flow Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Flow Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Flow Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter