Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
ChainLink

ChainLink lån.
Belåna LINK.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är ChainLink?

Vad är ChainLink?
Vad är ChainLink?

Chainlink är ett decentraliserat orakelnätverk. Syftet är att fungera som en mellanhand mellan smarta kontrakt på plattformar för smarta kontrakt och externa datakällor, vilket gör det möjligt för smarta kontrakt att säkert få tillgång till dataströmmar utanför kedjan.

Hur fungerar lån som garanteras av LINK?

Hur fungerar lån som garanteras av LINK?

Crypto-lending ger ett smidigt tillvägagångssätt för de som söker och tillhandahåller lån. Låntagare ges tillgång till lån i form av USDT genom att lämna sina kryptovaluta tillgångar som säkerhet, samtidigt som de behåller ägandet av sina digitala tillgångar. Detta eliminerar bördan av kreditbedömningar och pappersarbete och gör hela processen snabbare och kostnadseffektiv.

De som är villiga att låna ut sina kryptovaluta tillgångar, som till exempel ChainLink (LINK), kan deponera dem på ett separat konto inom Cropty-plattformen. Plattformen agerar som en förvaringsman som säkerställer en trygg interaktion mellan låntagare och långivare. Den fungerar som en pålitlig medlare och skyddar båda parters intressen.

Låntagare drar nytta av denna upplägg genom att få tillgång till nödvändiga medel utan att behöva sälja sina nuvarande kryptovalutatillgångar. Detta är särskilt strategiskt under volatila marknadsklimat och gör det möjligt för dem att undvika potentiella förluster. Lånestrukturen förenklar också låneprocessen och eliminera behovet av kreditbedömningar.

Långivare får avkastning på det kapital de sätter in genom lånebetalningar och kan tjäna på sina kryptovaluta tillgångar. Det skapar en ömsesidigt fördelaktig situation där låntagare får sina lån säkrade och långivare finner värde i sin medverkan.

Cropty reglerar engagemanget mellan båda parterna och blockkedjetekniken validerar säkra transaktioner utan att behöva förlita sig på tredje parter. Detta minimerar effektivt bedrägeririsker och skapar en trygg utlåningmiljö.

ChainLink Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på ChainLink? Låna usd mot ChainLink på Cropty

Processen för att få ett ChainLink kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder ChainLink utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din LINK som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ChainLink kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på ChainLink? Låna usd mot ChainLink på Cropty

För att godkänna ett ChainLink kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om LINK Kryptolån

Läs mer om LINK Kryptolån
Kedjelåneförmedling
Kedjelåneförmedling
Lån säkrade med ChainLink har framträtt som en fördelaktig metod för kryptoinvesterare som söker kapital. Kryptolån baserade på ChainLink möjliggör för användare att erhålla medel från sina ChainLink-innehav, vilket ger dem omedelbar likviditet utan att behöva sälja av sina tillgångar. Dessa lån, kända som LINK-lån, är beroende av låntagarens ChainLink-värde och främjar därmed en trygg utlåningsmiljö. Låntagare har fördelen att kunna säkra ett LINK-lån för olika ändamål, som investeringar, täcka räkningar eller till och med starta ett nytt företag. Detta nya tillvägagångssätt inom LINK-utlåning har skapat nya möjligheter för enskilda individer att använda sina ChainLink-tillgångar för att erhålla nödvändigt kapital.
LÄNK som säkerhet
LÄNK som säkerhet
ChainLink, ofta kallad LINK, är en populär tillgång för lån som backs upp av kryptovalutor. Plattformar som fokuserar på ChainLink ger användare möjligheter att låna eller låna ut ChainLink och därigenom tjäna ränta. Dessa unika kreditbestämmelser gör det möjligt för människor att låna mot sin samling av ChainLink och därmed få omedelbara likvida medel utan att sälja av sina värdefulla tillgångar. Skuldsättare kan bekvämt låna i USD mot sina LINK-tillgångar, vilket säkerställer flexibilitet och omedelbar likviditet. Men vilken är processen för lån som är baserade på ChainLink? Sammanfattningsvis pantsätter användare LINK som säkerhet och beroende på dess värde kan de erhålla ett lån. Dessa efterfrågestyrda kryptolån erbjuder en enkel lösning för de som vill ha snabb tillgång till kontanter samtidigt som de skyddar sina investeringar i ChainLink.
Räntesatser på lån säkerade av ChainLink
Räntesatser på lån säkerade av ChainLink

Räntesatser på lån säkerade av ChainLink

Cropty erkänner värdet av konkurrenskraftiga räntesatser genom att erbjuda lån säkrade med kryptovalutor med en förmånlig ränta på 9%. Dessa låga räntenivåer gör det möjligt att få tillgång till överkomlig likviditet för personliga eller affärsbehov utan att behöva sälja dina viktiga kryptovalutor.

En enastående funktion hos Croptys kryptolån är dess pantsättningsförfarande. Om en låntagare inte kan återbetala lånet behåller Cropty ChainLink som användes som säkerhet, medan låntagaren behåller de utgivna Tether USDT, vilket främjar en balanserad syn på återhämtning av lånet som är fördelaktig för alla inblandade.

För att motverka ChainLinks potentiella värdeförlust använder Cropty en automatiserad likvidationsprocess. Om antalet säkerheter faller under en betydande nivå genomgår lånet likvidation. Detta främjar försiktighet och skyddar både låntagaren och långivaren från möjliga förluster under en nedgång på marknaden.

På Cropty har vi hög prioritet på transparens och enkelhet. Användarna kan enkelt hålla koll på lånestatusen via våra intuitiva plattformar. Dessutom har låntagare möjlighet att lägga till mer säkerhet, förbetala lånet eller slutföra lånet genom att täcka lånesumman inklusive ackumulerad ränta.

Funderar du på hur du kan säkra ett lån med kryptovaluta? Cropty erbjuder omedelbara myntlån. Låna med ChainLink som säkerhet och få Tether USDT som ersättning. Våra kryptolån säkrade med ChainLink erbjuder en snabb och användarvänlig lösning som uppfyller dina finansiella behov.

Varför välja ChainLink Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty ChainLink Crypto Loan?

Cropty ChainLink Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty ChainLink Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty ChainLink Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty ChainLink Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter