Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
TrueUSD

TrueUSD lån.
Belåna TUSD.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är TrueUSD?

Vad är TrueUSD?
Vad är TrueUSD?

TrueUSD är en fiat-kollateraliserad stablecoin som utges av TrustToken-plattformen och som håller USD-fonder på tredjepartsförvaringskonton utan direkt åtkomst av TrustToken."TrueUSD är en ERC-20-token som utfärdats på Ethereum och motsvarar 1:1-basis med US-dollar som sitter på bankkonton."TrueUSD är den enda stablecoinen som erbjuder realtidsrevisioner.

Hur fungerar lån säkerade av TUSD

Hur fungerar lån säkerade av TUSD

Genom att erbjuda snabba och kostnadseffektiva lösningar tillgodoser digitala utlåning via krypto-krediter både låntagares och långivares behov. Låntagare kan ta lån i USDT genom att använda sina digitala tillgångar - eller kryptovaluta - som säkerhet, utan att behöva skiljas från dem. Avsaknaden av kreditkontroller och tungrodda pappersarbete effektiviserar markant denna låneprocess.

Å andra sidan har långivare möjligheten att placera sin krypto-förnöjsamhet som TrueUSD (TUSD) på ett specifikt Cropty plattformskonto. Förvaltaren sköter kontakten mellan låntagare och långivare och säkerställer en pålitlig och säker utväxling. Genom att agera som en pålitlig mellanhand upprätthåller förvaltaren noggrant båda parters intressen.

Denna struktur placerar låntagare fördelaktigt genom att ge dem tillgång till monetära resurser utan att behöva sälja av sina kryptovaluta-tillgångar. Detta gynnar dem särskilt under volatila marknadsperioder och skyddar dem från eventuella nedgångar. Den sammanslagna digitala utlåningsarrangemanget avskaffar även behovet av kreditkontroller.

Samtidigt tjänar långivare ränta på sina förankrade resurser genom lånebetalningar, vilket gör det möjligt för dem att tjäna på sina kryptovalutor. En verkligt fördelaktig situation uppstår där låntagare säkrar sina nödvändiga lån och långivare njuter av sina resulterande intäkter.

Croptys exemplariska plattform orkestrerar en strömlinjeformad interaktion mellan låntagare och långivare. Vidare ger blockkedjeteknikens opåverkbarhet felfria transaktioner utan några mellanhänder, vilket effektivt minskar bedrägeririsker och banar väg för en skyddad utlåningsmiljö.

TrueUSD Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på TrueUSD? Låna usd mot TrueUSD på Cropty

Processen för att få ett TrueUSD kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder TrueUSD utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din TUSD som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att TrueUSD kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på TrueUSD? Låna usd mot TrueUSD på Cropty

För att godkänna ett TrueUSD kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om TUSD Kryptolån

Läs mer om TUSD Kryptolån
TrueUSD-lån
TrueUSD-lån
Att säkra lån med TrueUSD har blivit ett mycket föredraget sätt för de som handlar med kryptovalutor att utnyttja sina tillgångar. Med lån satta mot TrueUSD får användarna omedelbar likviditet utan att behöva sälja av sina tillgångar. TUSD-lånen erbjuder en robust säkerhet tack vare låntagarens TrueUSD-värde och skapar en pålitlig finansiell plattform. Med en enkel process för att säkra sitt TUSD-lån kan låntagare använda pengarna för olika ändamål som investeringar, betala av skulder eller starta ett nytt företag. Det nya TUSD-lånesystemet låser upp osedda möjligheter för individer att använda sina TrueUSD-tillgångar och säkra viktiga medel.
TUSD som säkerhet
TUSD som säkerhet
TUSD, TrueUSD, är ett föredraget alternativ för lån som säkerställs av krypto. Låneplattformarna för TrueUSD låter användare låna eller låna ut TUSD, vilket genererar räntor. Individer kan dra nytta av sina TUSD-innehav för lån, vilket erbjuder omedelbar tillgång till fiat utan att behöva sälja tillgångar. Användare kan även låna USD mot TUSD och på så sätt öka likviditeten och flexibiliteten. Men vad är protokollet för TrueUSD-lån? I huvudsak säkrar du ett lån genom att pantsätta TUSD som säkerhet; värdebaserat. Dessa krypto-payday-lån är idealiska för dem som önskar snabb tillgång till medel samtidigt som de bevarar sina TUSD-investeringar.
Räntor på lån säkrade med TrueUSD
Räntor på lån säkrade med TrueUSD

Räntor på lån säkrade med TrueUSD

På Cropty tror vi att rimliga räntor är viktiga. Därför erbjuder vi lån med digital valuta med en lockande ränta på 9%. Oavsett om dina behov är på personlig eller affärsnivå ger våra kryptolån med låga räntor ett ekonomiskt sätt att utnyttja likviditet samtidigt som du bevarar dina värdefulla digitala valutor.

En sak som skiljer Croptys kryptolån åt är hur vi hanterar säkerhet. Om en låntagare inte uppfyller lånebetalningarna behåller Cropty säkerheten, som är i TrueUSD, medan låntagaren fortsätter att äga utfärdade Tether USDT. Det är en rättvis strategi som fokuserar på rättvisa i återvinningen av lån och gynnar alla inblandade parter.

För att kontrollera risken för att TrueUSD förlorar sitt värde använder Cropty ett automatiskt likvideringsverktyg. När säkerhetens värde sjunker under en kritisk miniminivå kommer lånet att likvideras omedelbart för att skydda långivaren och låntagaren från potentiella ekonomiska skador vid en nedgång på kryptomarknaden.

I linje med öppenhet och prioritering av användbarhet möjliggör vi för våra användare att följa sina låntrender i realtid genom vårt användarvänliga gränssnitt. Dessutom ger det låntagarna utrymme att lägga till säkerhet, betala av lånet tidigare än avtalat eller lösa lånet genom att betala huvudbeloppet tillsammans med uppkomna räntor.

När du står vid vägskälet att skaffa ett lån med stöd av krypto, erbjuder Cropty omedelbara myntlån där du kan säkra Tether USDT mot TrueUSD. Våra kryptogaranterade lån är en omedelbar och enkel lösning på dina finansiella nödsituationer.

Varför välja TrueUSD Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty TrueUSD Crypto Loan?

Cropty TrueUSD Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty TrueUSD Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty TrueUSD Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty TrueUSD Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter