Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Decentraland

Decentraland lån.
Belåna MANA.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Decentraland?

Vad är Decentraland?
Vad är Decentraland?

Decentraland bygger en decentraliserad virtuell värld baserad på blockkedjeteknik, där användare kan skapa, uppleva och tjäna pengar på innehåll och applikationer.

Hur fungerar lån som backas upp av MANA?

Hur fungerar lån som backas upp av MANA?

Crypto-finansiering föreslår en okomplicerad väg för lånesökande och långivare. Genom att använda sina kryptos som Decentraland (MANA) som eget kapital kan låntagare säkra kredit i USDT och ändå behålla äganderätten till sina tillgångar, undvika traditionella kreditbedömningar och långa dokumentationer, vilket påskyndar och billigare processen avsevärt.

Långivare har friheten att lagra sina kryptos på ett specialkonto hos Cropty, där förvararen säkerställer att alla transaktioner som involverar låntagare och lånesökare är säkra och agerar som en neutral tredje part som skyddar båda intressena.

Väsentligt underlättar detta låntagare genom att ge dem tillgång till kapital utan att behöva sälja sina kryptos, särskilt användbart på osäkra marknader, och undvika eventuella förluster. Utlåningsschemat förenklar hela processen och eliminerar behovet av kreditbedömningar.

Följaktligen kan långivare tjäna avkastning genom återbetalningar av lån, vilket gör att de kan dra nytta av sina kryptovärden. I grunden presenteras en ömsesidigt fördelaktig situation, där låntagare får lån och långivare drar nytta av att delta.

Croptys plattform styr låntagarens och långivarens gränssnitt, medan blockkedjeteknologi befäster transaktionssäkerheten, eliminerar eventuella mellanhänder, minskar risken för bedrägeri och skapar en gynnsam kryptoutlåningsmiljö.

Decentraland Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Decentraland? Låna usd mot Decentraland på Cropty

Processen för att få ett Decentraland kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Decentraland utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din MANA som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Decentraland kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Decentraland? Låna usd mot Decentraland på Cropty

För att godkänna ett Decentraland kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om MANA Kryptolån

Läs mer om MANA Kryptolån
Decentraland utlåning
Decentraland utlåning
Allt fler entusiaster inom kryptovaluta utnyttjar Decentraland-lån för att få tillgång till kapital. Dessa lån gör det möjligt för innehavare att använda sina Decentraland-reserver som säkerhet och erbjuda omedelbar likviditet utan att behöva sälja tillgångar. MANA-lånen är säkrade av låntagarens Decentraland och skapar en miljö av förtroende för utlåning. Låntagarna har förmånen att enkelt kunna skaffa sig MANA-lån av olika anledningar, som investering, täckning av räkningar eller uppstart av en verksamhet. Denna revolutionerande metod för MANA-utlåning öppnar upp nya möjligheter för individer att maximera sina Decentraland-tillgångar för att skaffa viktig finansiering.
MANA som säkerhet
MANA som säkerhet
Säkra kryptolån som använder Decentraland (MANA) som säkerhet frodas inom finanssfären. Plattformar som erbjuder att låna ut MANA tillåter individer att få omedelbar tillgång till medel utan att behöva tömma sina värdefulla digitala tillgångar. Investera i möjligheter att låna ut MANA och få ränta. Att förvärva USD-baserade lån med MANA-saldon förstärker ytterligare flexibilitet och likviditet för låntagare. Nyfiken på hur dessa lån fungerar? I grund och botten lovar medlemmar att använda sin MANA som säkerhet och i enlighet med dess värde kan de få ett lån. Denna form av löne-dag-kryptolån erbjuder en praktisk livlina för alla som behöver omedelbar kapital samtidigt som de behåller sin andel i Decentraland.
Räntesatser på lån säkerade av Decentraland.
Räntesatser på lån säkerade av Decentraland.

Räntesatser på lån säkerade av Decentraland.

Cropty är platsen där vi prioriterar konkurrenskraftiga låneräntor och erbjuder kryptolån till en mycket fördelaktig ränta på 9%. Våra lån med låg ränta är ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till likviditet för dina personliga eller affärsprojekt, utan att behöva ge avkall på dina värdefulla kryptovalutor.

En framstående egenskap hos Croptys krypto-lån är fokuset på processen för säkerhetsställande. Om en låntagare inte kan hålla jämna steg med återbetalningarna behåller Cropty säkerheten, MANA, medan låntagaren behåller de utbetalda Tether USDT. Detta modell säkerställer ett balanserat sätt att återfå lånet, till fördel för båda parter.

För att skydda mot risken för nedvärdering av Decentraland har Cropty en automatiserad försäljningsfunktion. Vid fall i säkerhetens värde genomgår lånet en försäljning. Denna förebyggande taktik skyddar både långivare och låntagare från möjliga förluster i en ofördelaktig marknadssituation.

Cropty värnar om tydlighet och enkelhet och låter användarna enkelt följa sin låneställning via vår okomplicerade gränssnitt. Dessutom kan låntagare fritt lägga till mer säkerhet, återbetala lånet tidigare än planerat eller betala av lånet genom att klara av det utlånade beloppet plus ackumulerad ränta.

Om frågan om hur man säkrar ett lån med kryptovalutor dyker upp i ditt sinne, erbjuder Cropty möjligheten till omedelbara myntlån. Dra nytta av Decentraland och erhåll Tether USDT. Detta kryptobackade lånesystem ger ett snabbt och tillgängligt svar på dina finansiella frågor.

Varför välja Decentraland Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Decentraland Crypto Loan?

Cropty Decentraland Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Decentraland Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Decentraland Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Decentraland Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter