Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Quant

Quant lån.
Belåna QNT.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Hur fungerar lån med QNT-säkerheter?

Hur fungerar lån med QNT-säkerheter?

Krypto-finansiering erbjuder en bekväm lösning för de som söker lån och de som är villiga att låna ut. Lånesökande kan få krediter i USDT genom att använda sina kryptovalutor som säkerhet, till exempel Quant, samtidigt som de behåller ägandet till sina digitala tillgångar. Detta eliminerar behovet av kreditbedömningar och onödig pappersarbete, vilket förenklar och effektiviserar processen.

Sparare kan placera sina kryptovalutor, inklusive Quant (QNT), på ett specifikt konto inom Cropty-ekosystemet. Förvaltaren övervakar transaktionen mellan långivare och låntagare, vilket garanterar en säkerställd process. Som en ärlig mellanhand ser de till att skydda båda parters intressen.

Lånesökande får fördelar av denna uppgörelse genom att få tillgång till medel utan att behöva sälja någon kryptovaluta. Detta visar sig vara användbart när marknaden är volatil, då det hjälper dem att undvika potentiella förluster. Låne-modellen förenklar också låneprocessen och eliminerar behovet av kreditgranskning.

Samtidigt tjänar långivare ränta på sina insatta kryptovalutor genom låneåterbetalningen, vilket ger dem intäkter från sina digitala tillgångar. Detta skapar en ömsesidigt fördelaktig situation där lånesökare får tillgång till medel och investerare får vinster.

Cropty:s system styr transaktionerna mellan lånesökande och långivare, och blockkedjetekniken säkerställer trygga transaktioner utan mellanhänder. Detta minskar risken för bedrägeri och främjar en säker utlåningsmiljö.

Quant Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Quant? Låna usd mot Quant på Cropty

Processen för att få ett Quant kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Quant utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din QNT som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Quant kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Quant? Låna usd mot Quant på Cropty

För att godkänna ett Quant kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om QNT Kryptolån

Läs mer om QNT Kryptolån
Kvantskreditering
Kvantskreditering
Kryptokurrencyaktivister har hittat ett nytt sätt att använda sin kapital via Quant-backade lån. Denna metodologi möjliggör omedelbar likviditet baserad på Quant-tillgångarna, utrotar nödvändigheten att avyttra Quant-innehav och skryter med en säker utlåningsmiljö. Genom att värdet på Quant fungerar som säkerhet för dessa lån, ger det en trygg plattform för låntagare. Dessa lån erbjuder möjligheter för olika ändamål, från räkningssbetalningar och investeringar till att kickstarta en affärsverksamhet och har visat sig vara användbara med absolut bekvämlighet. Kvantankrade lån har otvivelaktigt banat väg för kryptoentusiaster att använda sina Quant-tillgångar och erhålla mycket behövligt finansiering.
QNT som säkerhet
QNT som säkerhet
Säkra krypto-lån med Quant (QNT) blir alltmer populära. Quants utlåningsplattformar möjliggör smidig utlåning och lån av QNT, vilket ger användarna omedelbar tillgång till kontanter utan att behöva sälja sina tillgångar. Man kan till och med låna i USD mot QNT och erbjuda flexibilitet och likviditet. Så, vad är den enkla förklaringen av Quant-lån? Användare lägger sin QNT som säkerhet och de får ett lån baserat på dess värde. Denna lösning, där lön möter kryptovalutor, ger snabb tillgång till kapital samtidigt som man behåller sina investeringar i Quant intakta.
Räntesatser på Quant-säkrade lån
Räntesatser på Quant-säkrade lån

Räntesatser på Quant-säkrade lån

På Cropty förstår vi vikten av att erbjuda konkurrenskraftiga låneräntor. Vi beviljar lån med digital valuta till en attraktiv ränta på endast 9%. Oavsett om du letar efter ekonomiska resurser för personliga eller kommersiella ändamål, erbjuder våra låga räntelån ett ekonomiskt svar för att få likviditet utan att behöva skiljas från dina viktiga digitala tillgångar.

Croptys kryptovalutalån har en anmärkningsvärd egenskap - borgenären. Om en låntagare inte kan uppfylla sina låneförpliktelser förblir garantin - QNT, i Croptys förvar, medan låntagaren behåller den distribuerade Tether USDT. En sådan modell underlättar en rättvis uppställning för återvinning av lån, som är ömsesidigt fördelaktig.

Med tanke på risken för Quant-värdeminskning finns det en automatiserad likvidation på plats på Cropty. Om värdet på säkerheten sjunker under en kritisk punkt, utlöses automatisk likvidation. Denna skyddsåtgärd skyddar både långivaren och låntagaren från potentiella förluster under en marknadsnedgång.

På Cropty värdesätter vi transparens och användarvänlighet. Våra kunder kan enkelt följa statusen för sina låneprodukter via vår intuitiva gränssnitt. Dessutom kan låntagare njuta av flexibilitet att lägga till ytterligare säkerhet, lösa lånet i förtid eller avsluta lånet genom att betala tillbaka lånebeloppet plus den ackumulerade räntan.

Funderar du på att skaffa ett lån via kryptovalutor? Cropty lovar snabba myntbaserade lån. Du har möjlighet att låna mot Quant och få Tether USDT tillbaka. Våra lån, som stöds av kryptovalutor, erbjuder en snabb och smidig lösning för att tillgodose dina finansiella behov.

Varför välja Quant Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Quant Crypto Loan?

Cropty Quant Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Quant Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Quant Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Quant Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter