Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder
Lån
Ethereum

Ethereum lån.
Belåna ETH.

Stärk din kryptoresa med Cropty:s flexibla finansieringslösningar
Omedelbara kryptolån: Lås upp dina fonder

Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum?
Vad är Ethereum?

Ethereum är en distribuerad blockchain-baserad plattform för smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Dess egna token är ether (ETH), som främst fungerar som ett betalningsmedel för transaktionsavgifter och som säkerhet vid lån av specifika ERC-20-tokens inom den decentraliserade finansieringssektorn (DeFi).

Hur fungerar lån som stöds av ETH

Hur fungerar lån som stöds av ETH

Kryptokurrencyutlåningstjänster tillhandahåller en effektiv lösning för både låntagare och långivare. Låntagare kan använda sina krypto-tillgångar, som Ethereum (ETH), som säkerhet för att säkra lån i USDT, behåller tillgångsägande och kringgår kreditkontroller och pappersarbete, vilket gör låntagning enklare och mindre kostsam.

Långivare använder Cropty-plattformen för att säkert deponera sina kryptokurrencytillgångar på ett dedikerat konto. En tillförlitlig förvaltare underlättar förbindelsen mellan låntagare och långivare, säkerställer en säker utlåningserfarenhet och skyddar båda parters intressen.

Denna modell gör det möjligt för låntagare att erhålla medel utan att sälja sina krypto-innehav, skyddar dem från potentiella förluster under marknadsosäkerheter. Samtidigt förenklar det utlåningsprocessen och eliminerar behovet av kreditverifiering.

Å andra sidan, tjänar långivare avkastning på deras investeringar via låneåterbetalningar, drar fördel från deras krypto-resurser. Arrangemanget är ömsesidigt fördelaktigt, där låntagare mottar lån och långivare tjänar på deltagande.

Cropty-plattformen hanterar låntagare-långivare relationer samtidigt som den maximerar transaktionssäkerheten genom blockchain-teknologi, eliminering av tredje parter. Detta minskar risken för bedrägerier och etablerar ett säkert utlåningsekosystem.

Ethereum Lånekalkylator

Ta fram siffrorna och upptäck din lånepotential
Tether USD
USDT
Räntesats
15% per år
Månatligt räntebelopp
-
Kvartalsvis räntebelopp
-
Årligt räntebelopp
-
Kryptolån förklaras
Kryptolån förklaras

Kryptolån förklaras

I vår video tar vi med dig på en spännande och informativ resa in i kryptoutlåning och lån på plattformen Cropty. Upptäck hur detta revolutionerande system fungerar, lär dig hur man tar ett lån och utforska den sömlösa processen för återbetalning av lån. Den här videon är full av värdefulla insikter och tips och är din ultimata guide för att utnyttja kryptokreditens potential.

Hur får man ett lån på Ethereum? Låna usd mot Ethereum på Cropty

Processen för att få ett Ethereum kryptovalutalån är ganska enkel. Först måste du skapa ditt konto på Cropty, en plattform som erbjuder Ethereum utlåningstjänster för kryptovalutor. Sedan måste du tillhandahålla din ETH som säkerhet och ange det lånebelopp du vill låna. Plattformen utvärderar sedan din säkerhet och ger dig tillgång till det önskade beloppet av Tether USDT.

Din kreditvärdighet bestäms baserat på värdet av din säkerhet, vilket gör processen att få ett kryptovalutalån snabb och bekväm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Ethereum kryptovalutalån inte är utan risker. Om du inte betalar lånet kan din säkerhet beslagtas. Därför bör du noggrant bedöma din återbetalningsförmåga innan du tar ett kryptovalutalån.

Hur får man ett lån på Ethereum? Låna usd mot Ethereum på Cropty

För att godkänna ett Ethereum kryptolån måste du gå till fliken Funktioner → avsnittet Lån → knappen Låna

Välj önskat lånebelopp villkoren för kryptolånet och ansök om det genom att bekräfta det med en kod från 2FA - applikation eller e-post eller Telegram-bot.

Läs mer om ETH Kryptolån

Läs mer om ETH Kryptolån
Ethereum utlåning
Ethereum utlåning
Att säkra lån med Ethereum vinner stadigt mark som en metod för kryptoägare att få tillgång till nödvändiga medel. Genom dessa Ethereum-stödda lån kan individer dra nytta av sina Ethereum-reserver för att skaffa omedelbar likviditet, allt utan att sälja sina tillgångar. Garanterat av låntagarens Ethereum-värde, erbjuder dessa ETH-lån ett säkert utrymme för utlåning. Låntagare kan framgångsrikt få ett ETH-lån och kanalisera fonderna för en mängd olika behov som investeringar, betala räkningar eller till och med starta ett entreprenörsprojekt. Denna unika syn på ETH-lånande ger användarna möjlighet att kapitalisera på deras Ethereum-tillgångar och skaffa den mycket nödvändiga finansieringen.
ETH som säkerhet
ETH som säkerhet
Ethereum (ETH) fungerar som ett bekvämt alternativ för kryptovaluta-stödda lån. Eth-låneplattformar gör det möjligt för användare att låna baserat på deras Ether-tillgångar, vilket erbjuder omedelbar likvidation utan försäljning av tillgångar. Lån är också möjligt mot Ether, vilket ökar flexibilitet och likviditet. Så, hur fungerar Ether-lån? Helt enkelt, användare pantsätter deras Ether som säkerhet, vilket då bestämmer deras lånebelopp. Dessa snabba Ethereum-lån presenterar ett effektivt medium, uppfyller snabba finansieringsbehov samtidigt som den underliggande Ether-investeringen bibehålls.
Räntor för lån säkrade av Ethereum.
Räntor för lån säkrade av Ethereum.

Räntor för lån säkrade av Ethereum.

Cropty erkänner betydelsen av aggressiva utlåningsräntor, därför erbjuder vi kryptokurrencylån till en lockande 9% ränta. Oavsett för personliga eller företagets behov, ger våra ekonomiska lån ett effektivt sätt att komma åt likviditet utan att avstå från dina värdefulla digitala mynt.

Differentieringsfaktorn för våra kryptolån på Cropty är hur säkerheten hanteras. Om ett lån hamnar i betalningsinställelse behåller Cropty säkerheten som Ethereum, medan låntagaren behåller den utgivna stablecoin. Denna process främjar en rättvis utgång för återvinning av lån, till förmån för alla inblandade enheter.

För att mildra riskerna i samband med Ethereum's volatilitet, har Cropty en automatisk avvecklingsprocedur. Om säkerhetens värde sjunker under en viktig gräns, blir likvidation av lånet nödvändigt. Denna förebyggande åtgärd skyddar långivaren och låntagaren från potentiella skador som uppstår från marknadsnedgångar.

På Cropty värdesätter vi klarhet och användarvänlighet. Vår plattform gör det möjligt för användarna att enkelt följa deras lånestatus via vårt tydliga användargränssnitt. Vidare får låntagarna friheten att öka sin säkerhetsmängd, företa tidig återbetalning eller avsluta lånet genom att betala tillbaka lånesumman och den upparbetade räntan.

Högsta enkelhet och snabbhet är nyckelord för Cropty's kryptokurrency-säkerhetslån. Användare bjuds in att säkra ett lån mot Ethereum och få Tether USDT i gengäld. Våra digitala valutaorienterade lån är snabba och smärtfria lösningar för att tillgodose dina finansieringsbehov.

Varför välja Ethereum Cropty Lån

Dra nytta av obegränsade möjligheter: Få valfritt belopp när som helst med vår oslagbara kredit för kryptovalutor.
Enkel tillgång till medel
Genom att använda dina kryptotillgångar som säkerhet kan du snabbt få lån utan att behöva göra omfattande kreditkontroller eller inkomstverifiering, vilket gör processen mer effektiv och tillgänglig.
35+ valutor
Välj din säkerhet bland över 35 kryptovalutor och låna direkt från USDT.
Inga inspektioner!
Med kryptovalutalån kan du få tillgång till kredit utan att kontrollera din kredithistorik.
Ränta - per timme
Vi debiterar ränta på lånet per timme. Under den första timmen efter att du tagit lånet har du dock möjlighet att återbetala det utan några extra avgifter. Detta skiljer oss från våra konkurrenter.
Lägre räntesatser
Eftersom kryptovalutalån är säkerställda erbjuder långivare ofta lägre räntor än traditionella lån utan säkerhet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva för låntagare.
Godkännande av blixt
Ta emot pengar i samma minut utan att behöva använda mer än 3 kranar
Behåll äganderätten till din krypto
Med kryptobackade lån behåller du äganderätten till dina digitala tillgångar samtidigt som du använder dem som säkerhet. På så sätt kan du dra nytta av potentiell marknadstillväxt och återfå full kontroll över dina tillgångar när lånet är återbetalt.

Vanliga frågor

Vad är Cropty Ethereum Crypto Loan?

Cropty Ethereum Crypto Loan är en säker, överbelånad och flexibel låneprodukt. Användare kan ta lån genom att pantsätta sina kryptotillgångar som säkerhet. Med Cropty behöver du inte oroa dig för rehypothecation eftersom vi inte lånar ut din säkerställda krypto till andra.

Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna med Cropty Ethereum Crypto Loan?

Börja med att välja den krypto du vill använda som säkerhet och det belopp du vill låna. Se till att du har tillräckligt med kryptotillgångar på ditt konto för att täcka den säkerhet som krävs. När processen är klar kommer din säkerhet att låsas och lånet kommer att överföras till ditt konto.

Vad är LTV, och hur mycket kan jag låna från Cropty Ethereum Crypto Loan?

LTV (Loan-to-Value) är förhållandet mellan värdet på lånet plus upplupen ränta och värdet på din säkerhet. LTV-procenten avgör hur mycket du kan låna baserat på den säkerhet du ställer. Om du t.ex. pantsätter 1 000 USDT med en belåningsgrad på 50 % kan du låna upp till 500 USDT i tillgångar.

Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, det finns gränser för varje kryptovaluta. Det högsta belopp du kan pantsätta eller låna beror på den specifika kryptovalutan och kan ändras med jämna mellanrum.

Vad är likvidation av lån och vad är likvidationens LTV?

Lånet likvideras när den aktuella belåningsgraden överstiger likvidationsbelåningsgraden, vilket kan ske om säkerhetens värde minskar eller lånets värde ökar. Om likvidation sker kan du förlora en del av eller hela din säkerhet.

Vad händer när ett lån avvecklas?

När likvidation sker kommer det utestående lånebeloppet att återbetalas med hjälp av motsvarande värde av säkerheter. En partiell likvidation sker när likvidationen inte helt täcker det utestående lånet, och en fullständig likvidation sker när hela lånet återbetalas med hjälp av säkerheterna.

Vad är en marginalsäkerhet?

Ett margin call är en varning som utfärdas när din position i paret säkerhet-lån når sin LTV för margin call. Du kan vidta åtgärder genom att lägga till mer säkerhet eller minska det utestående lånet för att sänka LTV.

Kommer jag att informeras om marginalsäkerheter eller likvidationer?

Ja, Cropty kommer att skicka meddelanden via e-post och SMS i händelse av marginalsänkningar eller likvidationer. Det går dock inte att garantera att dessa meddelanden levereras i tid.

Vilken räntesats gäller för mitt lån?

Cropty tillhandahåller transparenta räntesatser för varje kryptovaluta. Vänligen se plattformen för aktuella räntesatser.

Hur beräknas räntan för mina lånepositioner?

Den upplupna räntan baseras på det totala utestående lånebeloppet och den gällande effektiva räntan. Den upplupna räntan läggs till det totala utestående lånebeloppet.

Hur återbetalar jag mitt lån eller justerar min belåningsgrad?

Använd alternativen "Återbetala" eller "Justera LTV" på ditt konto för att återbetala lån respektive justera säkerheter. Du kan bara återbetala ditt lån med samma kryptovaluta som du lånade.

Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller låna på Cropty Crypto Loan?

Cropty Crypto Loan accepterar en mängd olika kryptovalutor som utlåningsbara tillgångar och säkerheter. Listan över tillgängliga kryptovalutor uppdateras regelbundet, så vänligen se plattformen för mer information.

Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats från Cropty Ethereum Crypto Loan?

Du kan använda de lånade kryptovalutorna för olika ändamål, inklusive handel, investeringar eller uttag från plattformen. Den säkerhet du ställer kvarstår hos Cropty som säkerhet för återbetalningen av ditt lån.
Hittar du inte svaret på din fråga? Besök vårt supportcenter