Lån
Sidst opdateret: 08 august 2023

Hvad er en Crypto Flash Loan og hvordan bruger du det?

Opdag hvad en krypto flashlån er, hvordan de fungerer, lær hvad de primære anvendelser er, og hvordan folk tjener penge på det.

Forståelse af Flash Lån: Et nytænkende element i kryptocurrency-verdenen.

Flash-lån er en unik funktion inden for decentraliseret finansiering (DeFi), der giver brugerne mulighed for at låne enhver tilgængelig mængde af aktiver fra en udpeget smart kontrakt-pulje uden sikkerhedsstillelse. De er blevet essentielle byggesten i DeFi-økosystemet, da de muliggør forskellige finansielle aktiviteter som arbitragehandel, sikkerhedsstillelse og selvlikvidation.

Hagen med flash lån er, at de skal lånes og tilbagebetales inden for den samme blockchain-transaktion. I konteksten af ​​blockchain-teknologi som Ethereum repræsenterer en transaktion en række operationer, der skal udføres atomisk - enten gennemføres alle trin succesfuldt, eller transaktionen bliver rullet tilbage, og ingen af ​​trinnene udføres.

For bedre at forstå denne koncept, lad os trække en parallel med en database-transaktion. I en database, hvis vi har to opdateringsanmodninger om at trække $500 fra Alice's saldo og tilføje $500 til Bob's saldo, skal vi sikre, at begge opdateringer enten sker fuldstændig eller slet ikke sker. Vi opnår dette ved at bruge transaktioner i databasen og sikrer, at operationerne er atomiske og efterlader databasen i en konsistent tilstand.

På samme måde i Ethereum grupperes transaktioner og inkluderes i blokke. En enkelt Ethereum-transaktion kan bestå af flere trin, såsom afsendelse af ERC-20 tokens, interaktion med smarte kontrakter eller udveksling af aktiver på forskellige protokoller som Compound, Uniswap osv. Hvis et af disse trin resulterer i en fejl, rulles hele transaktionen tilbage, og ingen af trinnene udføres."

Flash-lån udføres inden for en transaktionsscope, og flere trin kan kombineres i en enkelt Ethereum-transaktion. For eksempel kunne en flash-lånebruger låne DAI, veksle det til USDC, tilvejebringe likviditet til en pulje og udføre andre handlinger i én transaktion. Hvis et hvilket som helst trin mislykkes, tilbageføres hele transaktionen, således at lånebeløbet ikke forbliver hos låntageren.

For at udføre en flash-lån skal brugere finde en udbyder af flash-lån. Forskellige platforme tilbyder smarte kontrakter, der giver brugerne mulighed for at låne forskellige mønter fra en angivet pulje under betingelsen om tilbagebetaling inden for samme Ethereum-transaktion. Normalt er der en fast pris forbundet med brugen af flash-lån, hvilket inkluderer et gebyr betalt af låntageren.

Det lånte beløb fra udlånspuljen kan bruges til enhver anden vilkårlig handling, så længe det tilbagebetales i slutningen af ​​kæden af ​​forskellige trin i samme transaktion. Da lånet skal tilbagebetales inden for én transaktion, er der ingen risiko for, at låntagere misligholder lånet. De eneste risici involveret er relateret til smart kontrakt sårbarheder eller platformrisici.

Flash-lån er blevet populære, hvor nogle brugere låner betydelige beløb af kryptovaluta, som f.eks. 14 millioner DAI, gennem disse decentraliserede finansielle tjenester. De tilbyder unikke muligheder for profit gennem effektiv og automatiseret udførelse af komplekse finansielle strategier inden for en enkelt transaktion. Dog kræver de tekniske færdigheder og forståelse af DeFi-protokoller for at kunne anvendes effektivt.

Hvordan fungerer flash lån?

Hurtiglån fungerer på blockchain-platforme som Ethereum ved brug af smartkontrakter. Disse kontrakter giver brugerne mulighed for at låne midler i en kort periode, typisk kun få sekunder. I løbet af denne tid kan låntagere udføre forskellige finansielle operationer, men de skal tilbagebetale hele lånebeløbet plus gebyrer, inden blokkens validering er fuldført.

Nøglen til flashlån ligger i deres øjeblikkelige karakter, hvilket gør dem attraktive til forskellige anvendelser, især inden for decentraliseret finansiering (DeFi). Da alle transaktioner forekommer inden for en enkelt blok, er hele processen risikofri for långiveren, da de hurtigt får deres penge tilbage. Hvis låntageren imidlertid ikke returnerer det lånte beløb, reverserer smartkontrakten automatisk hele transaktionen for at sikre, at långiveren ikke mister nogen penge.

For at få en bedre forståelse af, hvordan flash-lån fungerer, lad os trin-for-trin nedbryde processen:

 1. Smart kontraktudførelse: Flash-lån fungerer inden for smart kontrakter på blockchain-platforme som Ethereum. Disse kontrakter indeholder logikken og reglerne for flash-lånetjenesten.
 2. Lån: En bruger initierer en flash-låneanmodning ved at interagere med smartkontrakten. De specificerer det beløb, de ønsker at låne, og typen af aktiv, de ønsker at låne (f.eks. ETH, DAI, USDC).
 3. Validering: Smartkontrakten verificerer, om det anmodede lånebeløb er tilgængeligt i udlånsbassen. Hvis der er tilstrækkelige midler, godkendes flashlånet, og låntageren kan fortsætte med de næste trin.
 4. Udførelsesvindue: Låntageren har et kort udførelsesvindue, der typisk varer kun få sekunder, til at bruge de lånte midler til deres tilsigtede formål. I løbet af denne tid kan de udføre forskellige finansielle operationer, såsom handel, arbitrage eller yde likviditet.
 5. Tilbagebetaling: Før udløbstidspunktet skal låntageren tilbagebetale det fulde lånebeløb samt gebyrer til udlåningspuljen. Tilbagebetalingen skal ske inden for den samme blockchain-transaktion, hvor flashlånet blev startet.
 6. Automatisk tilbageførsel: Hvis låntageren undlader at tilbagebetale lånet inden for den tildelte tid, vil smartkontrakten automatisk omgøre hele transaktionen og fortryde alle handlinger udført i udførelsesvinduet. Dette sikrer, at långiverens midler returneres, og der er ingen økonomisk tab for udlånsgruppen.

Tre Hovedanvendelser af Flashlån

1. Handelsarbitrage: Handelsarbitrage er en strategi, som handlende benytter sig af for at opnå profit fra prisforskelle på en kryptocurrency mellem forskellige børser. I den traditionelle finansielle verden udnyttes arbitragemuligheder ofte ved brug af betydelig kapital og komplekse handelsalgoritmer. Dog har flash-lån i kryptoverdenen introduceret en banebrydende tilgang til arbitrage.

Flash-lån giver handlende mulighed for at låne betydelige mængder kryptovaluta øjeblikkeligt uden behov for sikkerhedsstillelse. Med denne lånte kapital kan handlende hurtigt udføre flere transaktioner på forskellige børser for at udnytte prismæssige forskelle. For eksempel, hvis en kryptovaluta prissættes til $100 på den ene børs og $101 på en anden, kan handlende udnytte denne forskel ved at købe aktivet til den lavere pris og sælge det til den højere pris, hvilket giver en hurtig fortjeneste.

Mens flash-lån-baseret arbitrage oprindeligt var en lukrativ mulighed, er det blevet mindre almindeligt på grund af opkomsten af automatiserede handelsrobotter. Disse robotter kan udføre arbitrage muligheder med utrolig hastighed, hvilket gør det udfordrende for individuelle handlere at konkurrere.

2. Collateral Swap: Collateral swap er endnu et praktisk anvendelsestilfælde for flashlån inden for økosystemet for decentraliseret finans (DeFi). I DeFi-udlån indbetaler brugere ofte kryptokurver som sikkerhed for at låne andre aktiver. Imidlertid, hvis en bruger ønsker at ændre deres sikkerhedsposition uden at skulle gennemføre en række transaktioner, kan et flashlån give en problemfri løsning.

Lad os overveje et eksempel: Bruger A har deponeret Ethereum som sikkerhed på en udlånsplatform og lånt stablecoins til at investere i andre aktiver. Med tiden bliver Bruger A optimistisk om en anden kryptocurrency og ønsker at ændre deres sikkerhedsposition fra Ethereum til det nye aktiv. I stedet for at tilbagebetale det eksisterende lån, konvertere Ethereum til det nye aktiv og derefter låne igen med det nye aktiv som sikkerhed kan Bruger A benytte en flash-lån.

Med et flashlån kan Bruger A midlertidigt låne det nødvendige beløb stablecoins til at tilbagebetale det oprindelige lån. Når det oprindelige lån er afviklet, kan Bruger A straks indbetale den nye aktiv som sikkerhed og låne stablecoins igen. På denne måde kan brugeren ændre deres sikkerhedsposition i en enkelt transaktion og spare tid og gasgebyrer på flere operationer.

3. Selv-Likvidation: Selv-likvidation er en værdifuld anvendelse af flash lån for brugere, der har deponeret aktiver som sikkerhed for lån og ønsker at få adgang til deres midler uden at sælge sikkerheden. I den traditionelle finansielle verden skulle brugere, der havde brug for at få adgang til deres sikkerhed, delvist eller fuldstændigt tilbagebetale lånet. Dog tilbyder DeFi-platforme, drevet af flash lån, en mere effektiv løsning.

Forestil dig, at Bruger B indbetalte 100 Ethereum som sikkerhed for et lån på en DeFi-platform for et år siden, da Ethereum's pris var $200 pr. styk. På det tidspunkt tog Bruger B et lån i stablecoins for at møde deres økonomiske behov. Nu er Ethereum's pris steget til $2,000 pr. styk, og Bruger B ønsker at hente deres sikkerhed uden at sælge den.

Med en flashlån kan Bruger B midlertidigt låne det nødvendige beløb af stabile mønter til at tilbagebetale det oprindelige lån. Efter at have tilbagebetalt lånet i den samme transaktion kan Bruger B trække deres oprindelige 100 Ethereum som sikkerhed og dermed selv likvidere lånet. Flashlånet muliggør adgang til deres sikkerhed uden behov for ekstra kapital eller tilbagebetaling af lånet over tid.

Flash Låneangreb: Risiciene og etiske dilemmaer

Mens flash-lån har åbnet nye muligheder for decentraliseret finansiering, har de også givet anledning til potentielle risici, især i form af flash-lån angreb. I nogle tilfælde har angribere udnyttet sårbarheder i smarte kontrakter for at udnytte platforme til økonomisk gevinst. Et eksempel involverede pancake bunny-protokollen, hvor angribere lånte en betydelig sum, udnyttede en fejl i systemet, tjente penge og derefter tilbagebetalte lånet i én transaktion. De etiske implikationer af sådanne handlinger er stadig genstand for debat blandt udviklere og kryptovalutafællesskabet.

Alt i alt repræsenterer flash lån et revolutionerende finansielt værktøj, der har transformeret landskabet for decentraliseret finans. Disse hurtige, pantløse lån har gjort det muligt for brugere at handle med arbitrage, pantbytte og selvlikvidation med en hidtil uset effektivitet. Dog understreger deres potentielle risici, som demonstreret af flash lån angrebene, vigtigheden af at udføre grundig revision af smarte kontrakter for at undgå sårbarheder. I takt med at kryptoevalueringens økosystem fortsætter med at udvikle sig, vil flash lån uden tvivl forblive et emne af interesse og kritisk vurdering, som former fremtiden for decentraliseret finans.

Forskel fra traditionelle kryptolån med sikkerhed

I traditionel krypto-udlån kan brugere deponere deres kryptokurver i en smart kontrakt og tjene renter på disse indskud. Denne proces minder om at indsætte penge på en bankopsparingskonto og tjene renter af det. Brugerne, der stiller deres kryptokurver til rådighed som indskud, kaldes långivere, og de tjener renter, når låntagere benytter deres midler.

Lånere kan derimod få adgang til disse deponerede midler ved at optage et lån. Dog skal lånetagere i verdenen af kryptolån have overtilsikring. Dette betyder, at de skal stille mere kryptovaluta som sikkerhed end værdien af det lån, de ønsker at låne. For eksempel, hvis en bruger ønsker at låne kryptovaluta til en værdi af $15.200, skal de stille kryptovaluta til en værdi af $19.000 som sikkerhed.

Over-collateralization tjener som et sikkerhedsnet for långiveren. Hvis værdien af den lånte kryptovaluta falder betydeligt, kan långiveren automatisk likvidere sikkerheden for at få deres penge tilbage. På den måde er långiverne beskyttet mod potentielle tab, og låntagere kan få adgang til lån uden en kreditkontrol.

Hovedforskellen mellem traditionelle krypto lån med sikkerhed og flash lån ligger i sikkerhedskravet og tilbagebetalingsplanen. Mens traditionelle krypto lån kræver, at lånetagerne stiller sikkerhed og har en længere tilbagebetalingsperiode, tilbyder flash lån en hidtil uset fleksibilitet, men skal tilbagebetales inden for samme blok.

Hvordan man tjener penge med Flash Lån

At tjene penge med flash lån indebærer at udnytte prisforskelle på cryptocurrency-markedet gennem en hurtig og automatisk proces. Her er, hvordan folk potentielt kan få overskud fra flash lån:

 1. Identificering af arbitrage muligheder: Kryptoentusiaster overvåger forskellige kryptobørser for at finde prisforskelle på specifikke aktiver. For eksempel, hvis Ethereum prissættes til $3.050 på en børs (f.eks. Binance) og $3.100 på en anden børs (f.eks. Crypto.com), er der en prisforskel på $50.
 2. Brug af Flash Lån: I stedet for at bruge deres egne midler kan brugere låne en betydelig mængde kryptovaluta gennem et flash lån fra låneplatforme. I dette eksempel låner brugeren 300.000 dollars værdi af Ethereum.
 3. Udførelse af Arbitrage: Den lånte Ethereum bruges straks til at købe Ethereum på den billigere børs (f.eks. Binance) og sælge det på den højerepriserede børs (f.eks. Crypto.com) med en fortjeneste på 50 dollars per Ethereum.
 4. Afdrage på lånet: For at undgå at miste de lånte midler skal hele processen være afsluttet inden for et kort vindue af en Ethereum blokvaliderings tid (ca. 13 sekunder). De lånte 300.000 $ returneres til platformen, og brugeren bevarer den profit på 5.000 $.
 5. Automatisering: I praksis udføres flash-værdipapirarbitrage af automatiserede algoritmer eller bots, ikke menneskelige handlende. Disse algoritmer kan foretage de nødvendige transaktioner inden for den begrænsede tidsramme for at sikre effektivitet og maksimere potentielle fortjenester.
 6. Begrænsninger: Mens flash-lån tilbyder potentialet for betydelige gevinster, kræver de tekniske færdigheder og kodespecialisering for at blive implementeret effektivt. Derudover gør det hurtige tempo i flash-lån og behovet for præcis timing manuel udførelse næsten umulig.

Relaterede artikler